Algemeen

Het Westhoekoverleg is het overlegplatform van de achttien steden en gemeenten van de Westhoek. De actuele samenwerking is gebaseerd op het door de gemeenten goedgekeurde samenwerkingsprotocol 2014-2019.  Het eerste samenwerkingsprotocol dateert van 1994.

De vier centrale doelstellingen zijn als volgt:

  1. Het Westhoekoverleg groepeert de Westhoekgemeenten. Het Westhoekoverleg structureert en onderbouwt intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek.
  2. Het Westhoekoverleg ondersteunt en begeleidt de Westhoekgemeenten. Het Westhoekoverleg creëert hiertoe een eigen aanbod en beantwoordt aan de vragen van de gemeenten.
  3. Het Westhoekoverleg verdedigt de belangen van de Westhoekgemeenten ten aanzien van derden.
  4. Het Westhoekoverleg is het overlegforum waarin de achttien gemeenten en de Provincie West-Vlaanderen elkaar ontmoeten voor de aansturing en opvolging van de streekwerking van de Westhoek.