Werkgroep Ondernemerschap

RESOC Westhoek zette de voorbije jaren sterk in op het jongerenverhaal in de regio, in het bijzonder met het “van braindrain naar braingain-“ programma in samenwerking met de werkgeversorganisaties VKW West-Vlaanderen, VOKA Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en UNIZO Regio Westhoek.Uit een studie, uitgevoerd door VKW, bleek dat jongeren tussen hun 18e en 25e levensjaar onze streek onder meer verlaten op zoek naar studie- of carrièremogelijkheden. Het project beoogde jongeren te overtuigen van de kwaliteiten van de Westhoek als werkregio en zo opgeleide jongeren aantrekken en/of behouden. Er zijn in de streek wel degelijk mogelijkheden voor mensen met een hogeschool- of universiteitsdiploma, alleen worden deze vacatures vaak te weinig belicht.In het vervolgprogramma, “Westhoek inspireert ondernemerschap“, worden de kwaliteiten van de regio extra in de verf gezet met als doel ondernemerschap te stimuleren. Hier ontbreekt echter de link met jonge ondernemers in het kader van leren ondernemen.

Tijdens de opmaak van het huidige streekpact wordt in het kader van het ontwikkelen van een kwaliteitsvolle woonomgeving mee ingezet (vanuit jeugd) op ruimte voor jongerencultuur (zie prioriteit 1) maar evenzeer op stimuleren van jong ondernemerschap. Deze doelstellingen worden vanuit de werkgroep ondernemerschap van het Forum Jeugd mee opgevolgd

Algemene info – Acties Braindrain

Reeds enkele jaren trekken het Forum Jeugd Westhoek en RESOC Westhoek ten strijde tegen het ‘braindrainfenomeen’: De vaststelling dat hoger opgeleide jongeren uit de regio na hun studies veelal blijven ‘plakken’ in studentensteden. Via verschillende initiatieven proberen we dit sinds enige tijd om te buigen naar een ‘brainGAIN’: het behouden van de Westhoekse young potentials evenals het aantrekken van nieuwe jongeren om zich hier te vestigen.

Met de steun van talloze streekpartners ontrolden zich op deze wijze verschillende acties met als doel de eeuwenoude clichés over de Westhoek (“het is er saai, niets te doen, enkel oorlog, geen werk voor hogeropgeleiden, …”) te ontkrachten en hen tevens te laten kennis maken met alle positieve zaken die van deze streek net een regio boordevol kansen maken: de aanwezigheid van betaalbare woningen, de beschikbaarheid van kinderopvang, vrije plaatsen op school, het ruime vrijetijdsaanbod, de lage werkloosheidsgraad, geen files, beschikbaarheid van goed uitgeruste industriezones gebundeld in de 4 klein stedelijke centra…

We sommen de acties hier even voor u op:

  1. De organisatie van de ASO- of TSO-roadshows. Met een dynamisch en tevens flexibel concept gevoed door enkele inspirerende rolmodellen/bedrijven/centra uit de regio willen we de Westhoek als een goede woon-, werk- en ondernemersregio extra in de verf zetten. Hiervoor gaan we langs bij geïnteresseerde secundaire scholen en bieden wij een concept op maat aan voor de door hen gekozen doelgroep.
  2. Aanwezigheid op jobbeurzen. Op verschillende grote jobbeurzen (Kortrijk, Gent, Eurometropool, …) organiseren we een heuse Westhoek-boulevard waarop bedrijven uit de Westhoek gegroepeerd vacatures kunnen aanbieden. Er worden 2 opties aangeboden, beiden aan een voordeeltarief: ofwel een eigen stand van uw bedrijf met één van uw medewerkers binnen de boulevard of u verschaft ons uw vacatures en wij vertegenwoordigen deze ter plaatse.
  3. Regionaal aanbod stageplaatsen. We ontwikkelen een online stagetool die een up-to-date en regionaal aanbod huisvest dat bovendien eenvoudig te raadplegen is. Op vandaag worden stageplaatsen namelijk vooral gecreëerd in de nabije omgeving van het hoger onderwijs, bij grote steden. Op deze manier willen we mee de brug slaan tussen hogescholen, lokale bedrijven en lokale studenten

Wenst u actief deel te nemen aan de uitvoering van onze acties of voor meer informatie: jeugd@westhoekoverleg.be of 051 51 94 31