Jongerencultuur

Een onderzoek naar de aanhoudende braindrain uit de Westhoek duidde een onder andere kwalitatief lager ingeschat jongerencultuurprogramma als belangrijke oorzaak aan[1] (Prof. Thissen – Blijven of wijken). Hier kwam vrijwel onmiddellijk reactie op via het impulsprogramma (Leader, vanuit Westhoekoverleg) die een sterke jeugd-cultuur-focus beoogde.

Het belang van dit thema werd bovendien opnieuw (na 2011-2013) aangetoond bij de bekendmaking van de nieuwe Vlaamse beleidsprioriteiten (2014-2019) waar de aandacht voor jeugdcultuur opnieuw werd benadrukt, door extra ondersteuning van “het voeren van een beleid ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur”. Op Westhoekniveau wordt bovendien ook via het nieuwe streekpact (2013-2019) de aandacht voor jongerencultuur bevestigd.

Ervaringen uit het verleden dienen hier uiteraard als basiskennis voor dit thema (bv. vorige edities Art.19). Deze opgebouwde expertise is ondertussen sterk gegroeid: opgedane ervaringen, kennis van vele praktijkwerkers aangevuld met de uitkomst van diverse onderzoeken naar basisfacetten rond jongerencultuur: de ziel, geest, aanbod, vraag, verankering …  Vanuit deze visie kunnen concrete acties, geënt op de lokale situatie en verwachtingen geformuleerd worden en kan een “hands on” plan groeien.

  • Doelstelling. Continuering/verankering van een jongerencultuuraanbod in de regio: dit betekent zowel het openstellen van huidige acties als een meer efficiënte communicatie tussen streekactoren (jeugd/cultuur). Dit zou op termijn leiden tot een hogere mate van professionalisme omtrent jongerencultuur op regioniveau.
  • Doelstelling: Aandacht voor lokale sensibilisering: aandacht voor openheid, ruimte voor experiment, voor bottom-up processen… Het jong zijn in de streek moet meer vorm en inhoud krijgen. Het gaat in eerste instantie om een ‘mindset’ die aanwezig moet zijn in de streek bij beleidsmensen, maar even goed bij zoveel mensen die actief zijn binnen diverse sectoren zoals cultuur, vrije tijd, werk en economie (publieke en private sector). 

[1] Blijven of wijken. De betrokkenheid van jongeren in de Westhoek op hun omgeving. Dr. Prof. Frans Thissen.

De geschiedenis van Art. 19

Art.19 is oorspronkelijk een intergemeentelijke samenwerking met de gemeenten Alveringem, Lo-Reninge, Vleteren, Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Wervik en Zonnebeke. De naam verwijst op een ludiek wijze naar de baseline “young artists in mobile residence” op 2 manieren: hét snelwegverhaal (A19) van de eeuw evenals naar het ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) waar Article 19 states that “[e]veryone shall have the right to hold opinions without interference” and “everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice” (bron wikipedia)

Editie 2011: Burning Man Westhoek – Mesen

Deze eerste editie van het jongerencultuurproject in de Westhoek leverde een 10-tal enthousiaste jongeren op die een week lang hun artistieke zelf de vrije loop lieten. In tegenstelling tot de hierop volgende edities eindigde BMW met een gans festival in, op en rond Mesen. Uiteraard verliet de groep Mesen met een knal: geheel naar Amerikaanse Burning Man-gewoonte werd alles verbrand bij afsluit.

Aankondiging BMW Mesen

Editie 2012: Art.19 – Reningelst, De Rookop

De eerste editie leverde ons naast heel wat leuke herinneringen ook wat extra info over hoe we het project in de toekomst willen aanpakken. Onder een nieuwe naam –zeg maar Burning Man 2.0 – starten we deze editie met een voorbereidend weekend in Ieper. De basis voor de uiteindelijke projectweek in de paasvakantie wordt er gelegd: caravans it is! Als afsluiter van een week vol theater, beeldende kunst, muziek en vooral… experiment, kunnen de talrijk opgekomen bezoekers van een ware expo genieten. To be continued…

Editie 2013: Art.19 – Ieper, De Meersen

En nog kregen we er niet genoeg van. Op een uitzonderlijke locatie – dank stad Ieper én vooral dan JOC Ieper voor alle moeite – gaan we verder met het Art.19 -verhaal. Na opnieuw een voorbereidend weekend in het voorjaar gaan we in de paasvakantie aan de slag aan wat ook dit jaar weer de verwachtingen overtreft: een intensieve werkweek rond de rode draad “de toekomst” eindigend met een fantastisch slotevent inclusief  succesvolle veiling van de werken.

Editie 2014: Art.19 – Beselare, OC Open Deur

Dit jaar geen voorbereidend weekend maar wel een uitstap naar een voorstelling van De Figuranten. In de paasvakantie trekken we opnieuw de regio rond en stoppen we met de troepen te Beselare, letterlijk onder de kerktoren. Het dorp werd onze speelplaats en kijk wat dan gebeurt…