Vrijetijdsaanbod

Dit ruime thema vindt zijn oorsprong o.a. in de jarenlange traditie van samenwerken voor uiteenlopende doelen zoals:

  • paspartoe: een intergemeentelijke samenwerking i.h.k.v. (vakantie-)activiteitenontwikkeling door 10 gemeenten die ontstond onder impuls van provinciale subsidies;
  • samenaankoop speelpleinsoftware: een bundeling van de krachten om aan goedkoper tarief (gelijke verdeelsleutel) een digitalisering van de speelpleinwerkingen te ondersteunen;
  • noordelijk initiatief i.h.k.v. uitwisselen lokale bands/DJ’s;

Zoals blijkt uit voorgaande voorbeelden valt deze prioriteit moeilijk onder één noemer te plaatsen. Het gaat om zowel een vakantie-aanbod activiteiten voor kinderen, de verdere ontplooiing van het speelpleingegeven, vrijetijdsaanbod voor kinderen/jongeren buiten schoolvakanties…

In het kader van de toekomstige werking wordt evenzeer het thema “kinderopvang” tot deze groep gerekend. In welke mate is deze beschikbaar in de regio? Is deze flexibel? Zijn er andere noden dan deze die we op vandaag signaleren?

Het gaat hier dus enerzijds om:

  • een verderzetting van de huidige acties. Bv. wat vanaf januari 2014 wanneer het provinciale subsidiereglement rond intergemeentelijk samenwerking i.h.k.v. jeugd verdwijnt? Welke continueringsmogelijkheden biedt een koepel als Forum Jeugd voor dergelijke huidige als toekomstig samenwerkingen?
  • de opbouw van een gemeente-overschrijdend netwerk vrijetijdsaanbod/kinderopvang.