Toen de Vlaamse regering van start ging in 2009, was het Vlaamse platteland hoopvol. Het regeerakkoord stelde een ‘projectmatig’ plattelandsfonds in het vooruitzicht. De vorige Vlaamse regering had werk gemaakt van het ‘bestuderen’ van de problematieken van het platteland (onder de noemer interbestuurlijk plattelandsoverleg, IPO), en het leek alsof de huidige Vlaamse regering eindelijk zou overgaan tot het oplossen van die problemen door middelen ter beschikking te stellen via een plattelandsfonds.

lees meer 28 oktober 11