Situering

In 2005 werd er op initiatief van Westhoekoverleg een interlokale vereniging Westhoekpersoneel opgericht, op basis van het decreet intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001. Deze interlokale vereniging heeft tot doel de tewerkstelling van personeel in meer dan één gemeente in de Westhoek mogelijk te maken.

De dienstverlenende vereniging Westhoek heeft sinds 2018 de taken van de interlokale vereniging overgenomen.

Jaarverslagen

jaarverslag WHP 2018
jaarverslag WHP 2017
jaarverslag WHP 2016
jaarverslag WHP 2015
jaarverslag WHP 2014
jaarverslag WHP 2013
jaarverslag WHP 2012
jaarverslag WHP 2011
jaarverslag WHP 2010
jaarverslag WHP 2009
jaarverslag WHP 2008
jaarverslag WHP 2007
jaarverslag WHP 2006
jaarverslag WHP 2005