Maandag 5 maart j.l. kregen de 18 gemeenten van de Westhoek de kans om kennis te nemen van de besparingsplannen van de Lijn. Tegen 15 maart diende een reactie te worden overgemaakt aan De Lijn. Aanvullend aan de reacties die de afgelopen week door de respectieve gemeenten werden overgemaakt, wenst ook Westhoekoverleg een reactie te formuleren.

lees meer 16 maart 12