Naar aanleiding van de studie “Blijven of wijken. De betrokkenheid van jongeren in de Westhoek op hun omgeving” (2007), werd een Impulsprogramma “Jeugd in de Westhoek” ontwikkeld. Uit deze studie bleek dat jongeren, ondanks hun intentie om in de Westhoek te blijven, na hun studies toch vaak wegtrekken. Het Impulsprogramma probeert daarom jongeren in eigen streek meer kansen te geven om zich in deze regio te ontplooien, en zo zich meer betrokken te voelen tot de Westhoek.

lees meer 16 september 11