Het dagelijks bestuur van Westhoekoverleg heeft op 1 juni kennis genomen van de principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering van het Vlaamse plattelandsfonds.  Eindelijk krijgt de Westhoek de erkenning voor de vele waardevolle functies die door plattelandsregio’s worden opgenomen en wordt hierbij ook de rol van gemeenten gewaardeerd.  Westhoekoverleg hoopt dat met de start van dit fonds een structureel en langdurig partnerschap tot stand zal komen tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen voor de duurzame ontwikkeling van het Vlaamse platteland.

Lees meer 11 juni ’12