Westhoekoverleg bevestigde op het burgemeestersoverleg van 20 april 2018 zijn steun voor de uitvoering van het bereikte akkoord omtrent de herinrichting van de verbinding Ieper-Veurne. Dit akkoord werd bereikt in het kader van een participatietraject met alle stakeholders dat tussen maart 2017 en maart 2018 in opdracht van Vlaams minister voor mobiliteit Ben Weyts werd uitgevoerd.  De burgemeesters engageren er zich toe om de inhoud van dat akkoord op te nemen in het ‘mobiliteitsplan’ van Vervoerregio Westhoek.  Dit is een logisch vervolg aan het reeds in de Vervoerregioraad goedgekeurde ‘vervoerplan’.

Westhoekoverleg stelt vast dat de voorgestelde herinrichting een downsizen inhoudt van de omvang van de investeringen die nodig zijn om de verbinding Ieper-Veurne te verbeteren t.o.v. de in 2015 door de Raad van State vernietigde plannen. Er zullen bijgevolg minder middelen geïnvesteerd worden en minder procedures (RUP, MER, …) moeten worden doorlopen.  Dit doet de burgemeesters concluderen dat er op een snelle en efficiënte manier kan worden overgegaan tot de uitvoering van de voorstellen die in het N8-akkoord opgenomen zijn.

De herinrichting kan alleen maar van start gaan wanneer de Vlaamse Regering middelen vrijmaakt en procedures opstart. We roepen de Vlaamse Regering op om hier zo snel als mogelijk
werk van te maken! Aanpassingen aan de N8 vanuit Veurne werden reeds opgestart of zitten er aan te komen.  Een snelle uitvoering kan er alleen maar komen indien er op korte termijn ook gestart wordt vanuit Ieper aan de optimalisatie van de N8 Ieper-Veurne. Dit heeft vooral betrekking op een snelle opstart van het studiewerk, de realisatie van de aanpassingen aan de N38 (De Ieperse Noorderring), en de opstart van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) die de aanleg van een omleidingsweg rond Brielen mogelijk maakt.  Momenteel wordt door de Vlaamse Overheid enkel gefocust op het opstarten van werken vanuit de richting Veurne en dit zorgt voor ongerustheid bij de burgemeesters: alle onderdelen van de herinrichting moeten zo snel mogelijk aangepakt worden.

De verklaring van de minister Ben Weyts op 23 maart 2018 op de West-Vlaamse regionale televisie Focus-WTV om nog dit jaar werk te maken van een Vlaamse beslissing omtrent de N8 stemt de burgemeesters hoopvol. Dit zal alvast een snelle uitvoering bespoedigen.  Westhoekoverleg benadrukt dat de grote mate van eensgezindheid in de streek minstens even belangrijk is voor de effectieve realisatie van dit N8-akkoord. Een snelle én integrale uitvoering hiervan is bijgevolg van cruciaal belang om dit decennia-oude dossier voor de regio eindelijk uit het slop te helpen.

Daarnaast benadrukt Westhoekoverleg dat de verbinding Ieper-Veurne niet los kan worden gezien van de snelle realisatie van de ontsluitingsweg van Diksmuide langs de N35/N369 en de verbetering van de doorstroming langs de Poperingse Ringweg R33. Beide dossiers zijn immers onlosmakelijk verbonden met de mobiliteitsstromen die plaatsvinden op de N8 Ieper-Veurne.

Westhoekoverleg is er van overtuigd dat de noodzakelijke studiefases snel doorlopen kunnen worden gezien het vele studiewerk dat reeds in het verleden werd verricht en hoopt dat snel kan worden overgegaan tot de effectieve herinrichting van de ondertussen tot op de draad versleten N8.