De organisatie van het deeltijds kunstonderwijs in de Westhoek als meest uitgestrekte Vlaamse plattelandsregio staat voor een aantal bijzondere uitdagingen. Sinds jaar en dag wordt dit onderwijs reeds aangeboden in de Westhoek door de onderwijsinstellingen in de kleinstedelijke centra Diksmuide, Ieper, Poperinge en Veurne/Koksijde. Deze onderwijsinstellingen ervaren echter problemen om de bevolking van de Westhoek afdoende te bereiken. Dit heeft te maken met de uitgestrektheid van de Westhoek enerzijds en het beperkte aanbod openbaar vervoer anderzijds. Dit wordt bevestigd door de vaststelling dat scholieren vaak afhaken in de Westhoek wanneer ze de overstap van basisonderwijs naar secundair onderwijs maken: wenst men het deeltijds kunstonderwijs te blijven volgen, dan moet men bereid zijn om grotere verplaatsingen te maken.

lees meer 8 juli 11