Het Groenboek is een werkdocument met een aantal correcte analyses van bestuurlijke problemen in Vlaanderen. Wat betreft de voorgestelde oplossingen, hebben het Westhoekoverleg en RESOC Westhoek de indruk dat er voorbij wordt gegaan aan bestaande oplossingen. De beide instanties pleiten voor het versterken en beter ondersteunen van die oplossingen die van onderuit zijn gegroeid.

lees meer 20 december 2010