Op 7 oktober 2011 kwamen de 18 Westhoekburgemeesters bijeen in het kader van de “prezoneraad” van de “brandweerzone Westhoek”. Op deze bijeenkomst werd de laatste hand gelegd aan een overeenkomst voor de toepassing van de snelste adequate hulp in de zone.
De Westhoek neemt als brandweerzone een speciale plaats in ten opzichte van andere brandweerzones omwille van zijn uitgestrektheid en dunne bevolking. De uitdagingen voor de brandweer zijn qua risico’s en branden zeker vergelijkbaar met andere zones. Gegeven echter de uitgestrektheid van de zone zal de organisatie van de brandweer toch anders zijn dan in andere zones. Daarom gaven de burgemeesters een eigen invulling aan de overeenkomst, die afwijkt van de manier waarop andere zones hiermee omgaan.

lees meer 12 oktober 11