Op de laatste bijeenkomst van de Westhoekburgemeesters voor de zomermaanden werd de ontwikkeling van een Vlaams plattelandsfonds besproken.
In het Vlaamse regeerakkoord wordt er opdracht gegeven aan de Vlaamse regering – en in het bijzonder aan de minister bevoegd voor plattelandsbeleid – om werk te maken van een ‘projectmatig plattelandsfonds’. Een dergelijk fonds moet extra middelen ter beschikking stellen van ‘plattelandsgemeenten’ om de specifieke uitdagingen waarvoor ze staan beter te kunnen aangaan (bv. beheer landbouwwegen). De analogie met het Vlaamse stedenfonds is in deze uiteraard snel gemaakt.

lees meer 15 juli 11