De brandweerhervorming zit wellicht in de laatste rechte lijn, met een rechtspersoonlijkheid voor de brandweerzones vanaf (waarschijnlijk) 2013. Er werd heel wat studiewerk en initiatieven genomen om de Westhoekzone op een adequate manier te laten samenwerken. Reeds in 2008 werd in de schoot van het Westhoekoverleg een werkgroep opgericht die de brandweerhervorming moest begeleiden. In 2009 ging deze werking over in de task force die met gebruik van federale middelen het eerste studiewerk verrichte t.b.v. de brandweerhervorming. In 2010 en 2011 werden de eerste stappen gezet in het kader van de brandweerhervorming op het terrein door de OPZ-werkgroep (Operationele Prezone), opnieuw met de nodige financiƫle steun van de federale overheid. Met vier jaar hervorming van de brandweer lijkt de tijd rijp om een balans op te maken.

lees meer 23 februari 12