De Westhoek analyseert zichzelf

In het voorjaar van 2010 gaf het Westhoekoverleg opdracht tot het opstarten van een begeleidingsproces “bestuurlijke strategie Westhoek”. Dit gebeurde in samenwerking met wvi, de provincie West-Vlaanderen, resoc Westhoek en leader.

De bedoeling van dit begeleidingsproces is tweeledig. Enerzijds dient er een sociaal-geografische analyse te worden uitgevoerd van de Westhoek. De uitvoering hiervan werd uitbesteed aan Prof. Dr. Maarten Loopmans en Dra. Valerie Decraene van het departement geografie van de Katholieke Universiteit Leuven. De resultaten van deze analyse wordt vanavond toegelicht en betreft voornamelijk de actualisering van een aantal cruciale economische, financiële en sociale indicatoren van de regio. Deze resultaten vormen belangrijke beleidsinformatie voor lokale, provinciale en Vlaamse bestuurders. Deze analyse werd begin dit jaar afgerond. Het eindrapport is beschikbaar en zal als input dienen voor het bestuurlijk traject.

lees meer 31 mei 2011