De burgemeesters van de Westhoek kwamen op vrijdag 21 januari voor de eerste keer dit jaar bijeen in hun vernieuwde samenstelling. De burgemeester van Kortemark gaf begin dit jaar de sjerp door aan zijn opvolger Toon Vancoillie, die nu namens de gemeente deel uitmaakt van het Westhoekoverleg.
Het voornaamste punt op de agenda was het project “bestuurlijke strategie Westhoek”. Dit traject werd in de zomer van 2010 opgestart door het Westhoekoverleg, in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen en resoc Westhoek. Dit project werd toegewezen aan de academische tandem
“Loopmans-Voets”, beide professoren aan de KU Leuven. Prof. Dr. Loopmans is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een sociaal-geografische analyse. Prof. Dr. Voets is verantwoordelijk voor het formuleren van een aantal bestuurlijke uitgangspunten voor de streek.

lees meer 24 januari 11