Op de conferentie van burgemeesters van de 18 Westhoekgemeenten stonden er deze voormiddag een drietal thema’s centraal:
1/ landbouwwegen;
2/ De Lijn;
3/ Versnelling maatschappelijk belangrijke investeringsprojecten.
Een tweetal jaar geleden diende de VLM een project “Landbouwwegen in de Westhoek” in bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De VLM speelde hiermee in op een vraag naar ondersteuning door het Westhoekoverleg. Eind 2010 loopt dit project ten einde en dienen alle 18 Westhoekgemeenten over een functietoewijzingsplan te beschikken. Een dergelijk plan moet de gemeenten in staat stellen om het beheer en de inrichting van hun landbouwwegen op een meer kwalitatieve en economische manier te laten gebeuren. De essentie van een dergelijk plan is dat er een of meerdere functies (landbouw, recreatie, verbindende functie, …) worden toegewezen aan een landbouwweg, waardoor er gekozen kan worden voor een meer aangepast beheer of inrichting. Ten tweede zullen er ook een viertal inrichtingsplannen worden opgemaakt voor specifieke knelpunten die naar voor zijn gekomen uit de opmaak van de functietoewijzingsplannen. Ten slot werden een drietal landbouwwegen heringericht in de Westhoek. Het gaat om de Zijdelingestraat in Beerst, de Beversluisstraat en de Oostbroekstraat in Merkem en de Nachtegaalstraat en Palingstraat te Poperinge. Met de uitvoering van deze “cases” werd de voorgespelde methodologie uitgetest.

Lees meer 21 mei 10