Reeds meerdere jaren zet het Westhoekoverleg samen met de provincie West-Vlaanderen in op jongeren. Sinds 1 april 2009 werd deze inzet geïntensiveerd door het aanstellen van een streekwerker jeugd voor de Westhoek. Deze streekwerker “beschikt” over een financiële enveloppe om projecten van, voor en door Westhoekjongeren te organiseren. De ultieme doelstelling van de streekwerker jeugd is de binding van jongeren met de streek te versterken.

lees meer 18juni 2010