De Vlaamse Regering keurde op 15 juli 2011 het ontwerp van onroerend erfgoeddecreet goed. De Westhoek is zich als geen andere Vlaamse regio bewust van het belang van dat onroerend erfgoed. Het feit dat de eerste wereldoorlog het uitzicht van de streek voorgoed gewijzigd heeft, is hier uiteraard niet vreemd aan. Deze eerste goedkeuring door de Vlaamse Regering, vormde meteen een aanleiding om dit ontwerp van decreet te bespreken op het Westhoekoverleg.
Westhoekoverleg juicht de komst van een kaderdecreet toe. De verwachting is dat een dergelijk decreet voor meer transparantie en vereenvoudiging zal zorgen. Niettemin hebben de Westhoekburgemeesters ook een aantal bedenkingen bij het decreet zoals het nu voor ligt. Deze hebben hoofdzakelijk te maken met wie zal instaan voor de financiering van de vele onderzoeken en opgravingen die dit decreet tot gevolg zal hebben.

lees meer 28 sept 11