DVV Westhoek, de in 2017 opgerichte streekintercommunale van 17 Westhoekgemeenten en de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), zorgde afgelopen dagen voor de aankoop van bijna 280.000 mondmaskers voor de inwoners van de Westhoek.

Al meerdere weken ondersteunt DVV Westhoek gemeenten bij het opvolgen van de bijzondere maatregelen die genomen moeten worden door lokale besturen naar aanleiding van de coronacrisis.  Deze ondersteuning wordt in hoofdzaak geboden via de maandelijks georganiseerde overlegplatformen met burgemeesters en algemeen directeurs.  Deze overlegfora maken het voor gemeenten mogelijk om beter geïnformeerde beslissingen te nemen door wederzijds informatie-uitwisseling en bijkomende ondersteuning van het team van DVV Westhoek.

De intensieve samenwerking van afgelopen week maakte het voor gemeenten mogelijk om tijdig over te gaan tot de bestelling van mondmaskers die aan de opgelegde veiligheidsvereisten voldoen.  Dankzij DVV Westhoek kon er zeer snel geschakeld worden tussen gemeenten en slaagden de Westhoekgemeenten er in hun bestelling tijdig uit te voeren.  Dit is van groot belang omdat de leveranciers leveren op basis van de volgorde waarin ze de bestellingen binnenkrijgen.