In september 2010 werd werk gemaakt van een sociaalgeografische analyse van de Westhoek door Prof. Dr. Maarten Loopmans en Valerie Decraene van het departement geografie van de KUL. Deze analyse werd begin maart 2011 afgerond en het wetenschappelijke eindrapport kan worden geraadpleegd via https://dvvwesthoek.be/nl/themas/bestuurskracht/.
De wetenschappers stellen vast dat de Westhoek niet het monolitische blok is, zoals vaak door buitenstaanders wordt aangenomen. Wel vormt de Westhoek een samenhangend regionaal geheel met behoorlijk wat interne verschillen (toerisme, landbouw, regionale bedrijvigheid, …). Het is een huis met veel kamers.

lees meer 11 april 11