Naar aanleiding van een aantal wijzigingen in de dienstverlening van Bpost in Diksmuide, kwam onverwacht de toekomst van de dienstverlening van Bpost in de Westhoek vrijdag j.l. op de agenda van het Westhoekoverleg te staan. Met de evolutie van de publieke organisatie “de Post” naar de private organisatie “Bpost”, zien de inwoners van de Westhoek met lede ogen aan dat de dienstverlening steeds verder wordt afgebouwd. Terwijl vroeger een goede territoriale dekking voorop stond bij de organisatie van die dienstverlening, wordt nu het principe van de economische efficiëntie voorop gesteld. De grote aantallen dicteren hoe en waar Bpost zijn dienstverlening organiseert. Daar waar veel mensen kunnen worden bereikt, zal de dienstverlening verregaand worden ontwikkeld, en omgekeerd…

lees meer 20 mei 11