Westhoekoverleg diende op 5 maart 2018 samen met o.m. Antwerpen Management School en Stad Genk in op een nieuwe projectontwikkelingsmogelijkheid ‘North Sea Region’ voor mobiliteit.  Hoofddoelstelling van het project is het combineren van mobiliteitsoplossingen in een rurale context.  Deze oplossingen steunen op publieke en private samenwerkingen waarbij openbaar vervoer als ruggegraat fungeert.  Hierbij wordt uitgegaan van een onzekere toekomstige rol voor de aanbieder van openbaar vervoer, rigide zakelijke modellen en bemiddeling en veranderende demografische omstandigheden en stimulansen voor passagiers.

Het project wil de rol van de aanbieders van het openbaar vervoer herdefiniëren, rekening houdend met de opkomende mobiliteitsrevolutie, de digitalisering, demografische veranderingen en verstedelijking in rurale gebieden.  Het openbaar vervoer en innoverende mobiliteitsoplossingen dienen elkaar te versterken in plaats van de concurrentie met elkaar aan te gaan.

Westhoekoverleg tekende via de Dienstverlenende Vereniging Westhoek in voor acties die betrokken zijn op:

  • het aankopen van deelfietsen voor de regio;
  • leasing van slimme fietssloten;
  • het uitvoeren van onderhoud van fietsen;
  • de ontwikkeling van een mobiele applicatie voor het samenstellen van de reis (trein, tram, bus, vraaggericht vervoer, …).