Het jaarlijkse netwerkevent stond dit jaar in het teken van de opstart van een traject, waarbij we de sector sociale economie verbinden met de welzijns- en zorgsector.

Zowel de sector Sociale Economie als de welzijns- en zorgsector beleven boeiende en uitdagende tijden! Reeds vorig jaar gaven beide sectoren aan elkaar onvoldoende te kennen, waardoor potentieel in onderlinge samenwerking onderbenut blijft. Westhoekoverleg pikte deze signalen en uitdagingen op en trok een externe partij aan (m.b. Twinsight) om een traject op te starten. In dit traject zullen beide sectoren met elkaar in contact worden gebracht om samenwerkingsopportuniteiten onder de loep te nemen. We zoeken dus een antwoord op de vraag in hoeverre en op welke terreinen, beide sectoren tegemoet kunnen komen aan elkaars uitdagingen.

Het inhoudelijke luik van dit netwerkmoment wordt dus benut als dé start om bruggen te bouwen en de eerste verbinding te maken.

De presentatie en het verslag kan u alvast hier terugvinden.