Dienstverlenende vereniging Westhoek

RvB DVV Westhoek 29 april 2021 – online meeting

2021-05-11T11:28:48+02:0011 mei 2021|Dienstverlenende vereniging Westhoek|

Beslissingen – Raad van Bestuur Dienstverlenende Vereniging Westhoek 29 april 2021 om 18u00 - Teamsvergadering Aanstelling deskundige wonen (WoonWinkel West) onbepaalde duur De raad van bestuur stelt Lieselotte Lapere aan als deskundige wonen voor WoonWinkel West via een voltijds contract van onbepaalde duur vanaf 1 juli 2021. Deze medewerker wordt ingedeeld in de graad IB1. De raad van bestuur verleent unanieme [...]

RvB DVV Westhoek 16 maart 2021 – online meeting

2021-03-24T16:28:54+02:0024 maart 2021|Dienstverlenende vereniging Westhoek|

Beslissingen – raad van bestuur Dienstverlenende Vereniging Westhoek 16 maart 2021 om 18u00 - Teamsvergadering Goedkeuring addendum arbeidsovereenkomst aanstelling arbeidstrajectbegeleider De Opstap als coördinator. De raad van bestuur keurt het addendum aan de arbeidsovereenkomst van KM tot aanstelling als coördinator van De Opstap unaniem goed. Goedkeuring verlenging zorgkrediet AD met 1/5 voor 12 maanden (4/4/2021 tot 3/4/2022) De Raad van bestuur [...]

AV DVV Westhoek 15 december 2020 – online meeting

2020-12-17T14:40:01+02:0017 december 2020|Dienstverlenende vereniging Westhoek|

Beslissingen – Buitengewone Algemene Vergadering Dienstverlenende Vereniging Westhoek 15 december 2020 om 18u00 - Teamsvergadering Goedkeuring wijziging statuten DVV Westhoek De buitengewone algemene vergadering keurt het ontwerp van statutenwijziging unaniem goed. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde; De algemene vergadering duidt voor het arrondissement Diksmuide Kaat Depreitere [...]

RvB DVV Westhoek 24 november 2020 – online meeting

2020-12-17T14:41:03+02:002 december 2020|Dienstverlenende vereniging Westhoek, Uncategorized|

Beslissingen – Raad van Bestuur Dienstverlenende Vereniging Westhoek 24 november 2020 om 18u00 – Teamsvergadering Aanstelling beleidscoördinator WoonWinkel West De raad van bestuur stelt KV aan als beleidscoördinator voor WoonWinkel West via een contract van onbepaalde duur in een voltijdse tewerkstelling. Op basis van haar diploma en werkervaring wordt deze medewerker ingedeeld in de graad IA2. De raad van bestuur keurt [...]

RvB DVV Westhoek 20 oktober 2020 – online meeting

2020-10-29T10:24:39+02:0029 oktober 2020|Dienstverlenende vereniging Westhoek|

Beslissingen – Raad van Bestuur Dienstverlenende Vereniging Westhoek 20 oktober 2020 om 18u00 - Teamsvergadering Lancering offertevraag voor de aanstelling van een bedrijfsrevisor; De raad van bestuur keurt de procedure, nl. opdracht van beperkte waarde unaniem goed. De raad van bestuur keurt het bestek unaniem goed. Lancering offertevraag voor de aanstelling van een boekhouder De raad van bestuur keurt de procedure, [...]

RvB DVV Westhoek 7 september 2020 – Houthulst

2020-09-16T16:24:45+02:0016 september 2020|Dienstverlenende vereniging Westhoek|

Dienstverlenende Vereniging Westhoek Raad van Bestuur Houthulst, 7 september 2020 om 18u00 Besluiten Goedkeuring Arbeidsreglement, e-policy en deontologische code medewerkers DVV Westhoek. De raad van bestuur keurt het arbeidsreglement, e-policy en deontologische code unaniem goed. Implementatie sectoraal akkoord 2020 De raad van bestuur keurt de verhoging van de maaltijdcheques van 6 naar 7,5 euro unaniem goed De raad van bestuur keurt [...]

AV DVV Westhoek 23 juni 2020 – online meeting

2021-01-08T15:14:53+02:001 juli 2020|Dienstverlenende vereniging Westhoek|

Dienstverlenende Vereniging Westhoek Algemene Vergadering 23 juni 2020 om 18u Besluiten Vaststelling van de jaarrekening 2019 aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor (art. 18 statuten); De algemene vergadering stelt de jaarrekening 2019 vast aan de hand van het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de [...]

RvB DVV Westhoek 18 juni 2020 – online meeting

2020-07-01T14:57:55+02:001 juli 2020|Dienstverlenende vereniging Westhoek|

Dienstverlenende Vereniging Westhoek Raad van Bestuur 18 juni 2020 om 18u00 Besluiten Aanstelling wijk-werk coach Westkust De raad van bestuur stelt Fabienne Bertens aan als Werkcoach Westkust via een contract van onbepaalde duur en een tewerkstellingsbreuk 0,8 VTE. In functie van het diploma wordt deze medewerker ingedeeld in de graad IB1. De raad van bestuur keurt de arbeidsovereenkomst “werkcoach Westkust voor [...]

RvB DVV Westhoek 29 april 2020 – online meeting

2020-05-11T13:49:54+02:0011 mei 2020|Dienstverlenende vereniging Westhoek|

Dienstverlenende Vereniging Westhoek Raad van Bestuur 29 april 2020 om 18u00 Besluiten Goedkeuring arbeidsovereenkomsten van de drie medewerkers van ‘De Opstap' De raad van bestuur keurt de arbeidsovereenkomst coördinator arbeidsbegeleidingsdienst De Opstap en de arbeidsovereenkomsten maatschappelijk medewerker De Opstap unaniem goed. Goedkeuring aangepaste arbeidsovereenkomst technisch adviseur WoonWinkel West De raad van bestuur keurt de aangepaste arbeidsovereenkomst technisch adviseur WoonWinkel West unaniem [...]

RvB DVV Westhoek 16 maart 2020 – schriftelijke procedure

2020-03-30T13:58:24+02:0030 maart 2020|Dienstverlenende vereniging Westhoek|

Dienstverlenende Vereniging Westhoek Raad van Bestuur Schriftelijke procedure, 16 maart 2020 Besluiten Goedkeuring aangevulde arbeidsovereenkomst en addendum aan arbeidsovereenkomst van Annelies Defauw en Stijn De Vliegher De raad van bestuur keurt de aangevulde arbeidsovereenkomst medewerker Woonwinkel West en arbeidsovereenkomst administratief medewerker Woonwinkel West unaniem goed. De raad van bestuur keurt het addendum aan de arbeidsovereenkomst medewerker Woonwinkel West en arbeidsovereenkomst administratief [...]

Ga naar de bovenkant