Dagelijks Bestuur Westhoekoverleg in 2021

op vrijdag om 7u30 in het Streekhuis Westhoek

5 februari
5 maart
2 april
7 mei
4 juni
3 september
1 oktober
29 oktober
3 december

Burgemeestersoverleg in 2021

op vrijdag om 7u30 in het Streekhuis Westhoek

15 januari (om 11u)
26 februari
19 maart
30 april
28 mei
18 juni
17 september
15 oktober
26 november
17 december

Directeursoverleg in 2021

op vrijdag om 10u in het Streekhuis Westhoek

12 februari
12 maart
23 april
21 mei
11 juni
10 september
8 oktober
19 november
10 december

Overleg BCSD-voorzitters in 2021

26 februari om 14u
7 mei om 10u
24 september om 10u
26 november om 14u

Bestuursvergaderingen DVV Westhoek in 2021

om 18u in het Streekhuis Westhoek

dinsdag 16 maart – Raad van Bestuur
donderdag 29 april – Raad van Bestuur
dinsdag 22 juni – Algemene Vergadering
dinsdag 28 september – Raad van Bestuur
donderdag 18 november – Raad van Bestuur
dinsdag 14 december – Buitengewone Algemene Vergadering