Header
---

Nieuwsbrief februari 2018

• Versterking Jeugdhulp Westhoek: 1 gezin = 1 plan goedgekeurd

• Bijeenkomsten analyse centrumfuncties

• Status van hydranten voortaan digitaal raadpleegbaar in West-Vlaanderen

• Uitbreiding bedrijventerrein Ieperleekanaal in snel tempo uitverkocht

• [UITNODIGING] thema duaal leren op 6 maart 2018

• [SAVE THE DATE] lancering 2de fase Partons 2.0 op 16 maart 2018

• [SAVE THE WEEK] Week van de korte keten van 26 mei tot 3 juni 2018

---

Versterking Jeugdhulp Westhoek: 1 gezin = 1 plan goedgekeurd

Midden november besliste Westhoekoverleg om op te treden als kernpartner in dit samenwerkingsverband en dus een trekkersrol te nemen in de opmaak en indiening van dit dossier.

Op 19 januari 2018 keurde het Vlaamse Aansturingscomité Jeugdhulp (ACO) onze aanvraag voor de regio Westhoek goed. Het dossier voldeed aan alle vooropgestelde criteria voor verdere uitwerking. Tegen 15 april 2018 moet het samenwerkingsverband op niveau van de regio Westhoek de uitwerking van fase 2 van de aanvraagprocedure indienen bij het ACO.

Meer lezen ...

---

Bijeenkomsten analyse centrumfuncties

In het kader van de analyse van centrumfuncties binnen regio Westhoek ging op 17 januari 2018 een stakeholdersbijeenkomst door in het Streekhuis. Het onderzoek analyseert het huidige voorzieningen- en uitrustingsniveau aangeboden in en door de vier kleinstedelijke gebieden in de Westhoek. Op basis hiervan wordt vervolgens een wenselijk niveau van voorzieningen en dienstverlening bepaald, waaraan uiteindelijk een financiële analyse wordt gekoppeld. Dit moet leiden tot een voorstel ter financiering van nieuwe centrumfuncties en of de verdere uitbouw van de belangrijkste onderdelen van een centrumfunctie voor de regio.

Op deze bijeenkomst werden de eerste resultaten van de analyse gepresenteerd. Een tweede bijeenkomst wordt voorzien op 8 februari.

De analyse geeft uitvoering aan het ESF-project versterkt streekbeleid waarbij gefocust wordt op de stedelijke motor voor de Westhoek.

---

Status van hydranten voortaan digitaal raadpleegbaar in West-Vlaanderen

In 2015 sloegen de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij en Werkplus vzw de handen in elkaar voor het onderhoud van hydranten op het West-Vlaams grondgebied. Hierdoor kunnen de gemeenten en de brandweer snel visueel raadplegen waar de werkende pompen zich bevinden tijdens een brand.

Via een digitale tool www.hydrantbeheer.be kunnen de hulpverleningszones en de gemeenten opvolgen waar de hydranten zich bevinden en of deze hydranten werken. Het onderhoud hiervan gebeurt in 85 % van alle West-Vlaamse gemeenten door de sociale economie.

Meer lezen ...

---

Uitbreiding bedrijventerrein Ieperleekanaal in snel tempo uitverkocht

Met de ondertekening van de akte werd het laatste perceel grond op het bedrijventerrein Ieperleekanaal - uitbreiding Pilkem verkocht. Langs de Sint-Krispijnstraat werd in 2016 nog negen hectare extra ruimte voorzien voor 7 regionale bedrijven.

Trotse eigenaar is Arcturo bvba, een internationaal transportbedrijf gespecialiseerd in uitzonderlijk transport. 

De vraag naar bouwrijpe bedrijventerreinen in Ieper zowel voor lokale als regionale productiegerichte bedrijven blijft hoog.

Meer lezen ...

---

[UITNODIGING] thema duaal leren op 6 maart 2018

Op 6 maart van 10u30 tot 13u00 vindt in het Auris te Ieper een infovoormiddag plaats rond "Duaal leren in de Westhoek: unieke kansen voor leerlingen en bedrijven"

Bij duaal leren verwerf je vaardigheden in je school, centrum voor deeltijds onderwijs of Syntra-lesplaats én op de werkvloer.  Hoeveel dagen je per week op de werkplek leert, hangt af van de studierichting die de leerling volgt.

Uitnodiging

---

[SAVE THE DATE] Lancering 2de fase Partons 2.0 op 16 maart 2018

De partners van het Interreg V-project “Partons 2.0” (Participatieve ontwikkeling van de streek) organiseren de lancering van de 1e grensoverschrijdende projectenoproep in het landelijk gebied van de grensoverschrijdende Westhoek.

Dit evenement gaat door op vrijdag 16 maart 2018 om 10u30 in De Lovie (Krombeekseweg 82 te Poperinge).

Met deze projectenoproep richten we ons naar regionale en lokale overheden, in het bijzonder de steden en gemeenten in het landelijk gebied. Daarnaast willen we ook de bewonersplatforms en andere inwonersverenigingen bereiken.

Meer info

---

[SAVE THE WEEK] Week van de korte keten van 26 mei tot 3 juni

Een fietstocht langs hoevewinkels, een boerenmarkt, een bezoek op de boerderij, een hoevepicknick tussen de fruitbomen of een diner met lokale producten? Tal van producenten, lokale besturen, scholen en verenigingen zetten activiteiten op poten in heel Vlaanderen van 26 mei tot 3 juni tijdens de Week van de Korte Keten!

In deze week staat de Korte Keten extra in de schijnwerpers en doen we consumenten extra nadenken over hun voedingsaankopen. We prikkelen hen met een ruim aanbod van activiteiten samen met de 5 Vlaamse provincies, Vlaanderen, VVP, VLAM, VVSG en het Steunpunt Hoeveproducten. 

Meer lezen ...

---
---