Header
---

Nieuwsbrief januari 2018

• Oprichting Dienstverlenende Vereniging Westhoek

• Leader Westhoek

• VAN.T.BESTE in de Westhoek

• Europees project Transmobil uit de startblokken

• PLUS-groep rond het thema 'Open GIS'

• WVI-GIS-Academy

• Inspiratiedag Groene Warmte - 8 februari 2018

---

Oprichting Dienstverlenende Vereniging Westhoek

In 2015 gaf Westhoekoverleg aan dat samenwerking tussen gemeenten in de Westhoek op een efficiëntere en transparantere manier diende te verlopen. Die intentieverklaring leidde op 22 december 2017 tot de oprichting in Diksmuide van een nieuwe structuur voor intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek: een dienstverlenende vereniging met als naam ‘Westhoek’. De maatschappelijk zetel van de vereniging wordt gevestigd in het Stadhuis van Diksmuide.

Lees meer ...

---

Leader Westhoek

Eind december 2017 werden vier projecten goedgekeurd in het kader van ‘Leader Westhoek’, het programma voor plattelandsontwikkeling in de regio. In totaal ontvangen ze 288.819,60 euro Europese, Vlaamse en provinciale steun. De projecten richten zich op het verhogen van tewerkstellingskansen, reizen voor volwassenen met een beperking, werkgevers die hun bedrijf willen profileren en varkenshouders die ondersteuning krijgen via individuele begeleiding.
Via een nieuwe oproep zoekt Leader Westhoek tot en met 3 april 2018 innoverende en uitdagende projectideeën.

Lees meer …

---

VAN.T.BESTE in de Westhoek

In het kader van onze regiomarketingcampagne ‘Westhoek. De nieuwe wereld’ schakelden wij de 2 jonge vlogsters, Julie en Eline in. De 2 studentes uit het derde jaar Communicatiemanagement bij Howest Kortrijk gaan tweewekelijks op pad om de stereotypes over de Westhoek te weerleggen (of te bevestigen).

Met de filmpjes willen we de troeven van de regio op gebied van werken, wonen en ondernemen op een ludieke manier ‘in the picture’ zetten en een positief imago van de Westhoek uitdragen. Alle gemeentes die deelnemen aan de regiomarketingcampagne komen aan bod. Meer nieuws over de filmpjes kun je volgen op onze website.

Het filmpje van De Panne nog niet gezien? Klik hier!

---

Europees project Transmobil uit de startblokken

Werk maken van betere mobiliteit in de Frans-Vlaamse grensregio: dat is de ambitie van het Europese project Transmobil. Dat ging op 1 januari 2018 van start in het programma Interreg V France - Wallonie - Vlaanderen.

De Westhoek en de Noord-Franse plattelandsregio kampen met dezelfde problemen: er zijn weinig alternatieven voor de eigen auto, wat tot vervoersarmoede leidt, de sociale cohesie verbrokkelt en de leefbaarheid neemt af, doordat diensten en winkels uit de dorpen verdwijnen. Transmobil wil nieuwe
mobiliteitsoplossingen verkennen en een kennisplatform ontwikkelen, zodat actoren kunnen nadenken over grensoverschrijdende verbindingen en andere oplossingen.

Lees meer ...

---

PLUS-groep rond het thema 'Open GIS' op 25 januari en 15 februari 2018

Zoals aangekondigd tijdens de GISCO’s van december, start de WVI met een PLUS-groep rond het thema ‘Open GIS’.

Elke GIS’er is al één van de volgende begrippen tegengekomen: QGIS, GeoServer, PostGIS, MapServer, Leaflet, Carto, GeoTools, OGC-standaarden, WMS, WFS, SLD, Open GIS-data, OpenStreetmap, Mapillary, …
Allemaal GIS en allemaal open. Open GIS klinkt veelbelovend, maar weinigen weten waar te beginnen.

Uitnodiging

---

WVI-GIS-Academy op 6 of 28 februari 2018

Een gespecialiseerde GIS-opleiding volgen, is voor gemeenten vaak een brug te ver omwille van de kostprijs en de afstand. Vanuit het GISCO-overleg tussen gemeenten en WVI zijn we daarom enkele jaren geleden begonnen met de ‘WVI GIS-Academy’. Hierbij halen we de vaak dure GIS-opleidingen naar onze regio op een kostendelende manier.

In samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen organiseren we dit voorjaar een upgrade cursus ArcGIS 10.5 en ArcGIS Pro. ArcGIS Pro is het nieuwe desktop-platform van ESRI en wordt op termijn de vervanger van het gekende ArcGIS.

Uitnodiging

---

Inspiratiedag Groene Warmte op 8 februari 2018

Ook uw lokaal bestuur staat voor belangrijke taken en uitdagingen in de omslag naar duurzame verwarmingssystemen! Om klimaatneutraal te worden tegen 2050 moeten immers niet enkel steenkool en aardolie op de schop, maar moeten we uiteindelijk ook loskomen van aardgas. Het is daarom nu al van groot belang dat de brede groep van lokale medewerkers en mandatarissen – niet enkel specialisten en technici – mee een visie ontwikkelt over hoe 'groene warmte' in de gemeente concreet vorm kan krijgen. Met deze inspiratiedag willen we de gemeenten een zo ruim mogelijk denk- en doekader aanreiken.

Uitnodiging

---