Header
---

Nieuwsbrief december 2017

• Terugkoppeling naar een boeiende sessie van KIS

• Gemeenten werken samen met sociale economie voor het onderhoud van waterhydranten

• Eén gezin = één plan

• PWA wordt wijk-werken

• Nieuwe verkaveling in Oostvleteren

• Winter in de Westhoek

• Nieuwe collega's bij RESOC Westhoek

---

Terugkoppeling naar een boeiende sessie van het kennisplatform intergemeentelijke samenwerking

De praktijk van intergemeentelijk samenwerken tussen gemeenten en/of OCMW’s neemt zienderogen toe. Soms gebeurt dit naar aanleiding van nieuwe projecten of opportuniteiten, soms is het de doorvertaling van een visie op het functioneren van lokale besturen in de toekomst.

Via deze link vindt u alle informatie terug.

---

Westhoekgemeenten werken samen met sociale economie voor het onderhoud van de waterhydranten

Het onderhoud van waterhydranten – dit zijn de ‘kranen’ in het openbaar domein die door de brandweer gebruikt kunnen worden voor het blussen – is sinds oudsher een opdracht van de gemeente. Dit onderhoud bestaat vooral uit het zichtbaar houden van de waterhydrant en het uitvoeren van een beperkte controle om na te gaan of deze hydrant nog steeds bruikbaar is.

Meer info.

---

Versterking Jeugdhulp in de Westhoek: één gezin = één plan.

Het tweede Vlaamse jaarverslag van de jeugdhulp bevestigt de tendensen van een nieuw jeugdhulplandschap: kinderen, jongeren en hun gezinnen maken steeds meer gebruik van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De jeugdhulp schuift dus steeds dichterbij de gezinnen met lange wachtlijsten tot gevolg.
De Vlaamse Overheid wil deze tendens keren en financiële middelen vrijmaken voor de versterking van de jeugdhulp. De gezinnen moeten zeer nabij ondersteund kunnen worden– ook in wachtperiodes – via snelle en voldoende nabije jeugdhulp. Het vertrekpunt is 1 gezin = 1 plan waarbij iedereen betrokken op een gezin, kinderen en jongeren mee instaat voor de continuïteit van de jeugdhulp. 

Meer info.

---

PWA wordt wijk-werken

Vanaf 1 januari 2018 worden de plaatselijk werkgelegenheidsagentschappen of PWA’s in Vlaanderen omgevormd tot ‘wijk-werkenorganisaties’, een beslissing van de Vlaamse Regering. Concreet betekent het dat 17 Westhoekgemeenten, in de schoot van Westhoekoverleg, de keuze maakten om de handen in elkaar slaan en zo samen met VDAB ‘wijk-werken’ op niveau van de Westhoek te organiseren.

Meer info.

---

Nieuwe verkaveling in Oostvleteren

Met de start van de infrastructuurwerken op 13 november werd het startschot gegeven voor de uitbreiding van de WVI-verkaveling Edmond Devloostraat langs de Woestenstraat in Oostvleteren. 

Meer info

---

Winter in de Westhoek

Geniet van de rust van het platteland, de winterse charme van de stadjes en dorpjes, de sfeer van de couleur locale, de warme gezelligheid tijdens één van de kerstactiviteiten of de smaak van het streeklekkers.

Kom en beleef de winter in de Westhoek!

Meer info

---

Nieuwe collega's bij RESOC Westhoek

Lindsey Andries startte als voltijds administratieve kracht. Zij zal hoofdzakelijk meewerken aan de uitvoering van de regiomarketingcampagne Westhoek. De nieuwe wereld. Lindsey heeft al enkele jaren ervaring in de grafische sector en online marketing en kijkt er - als trotse Westhoeker - naar uit om mee de Westhoek te promoten.

Piet Quataert is de nieuwe stafmedewerker, als opvolger van Johan Halsberghe. Hij zal o.a. meewerken aan de marketingcampagne ‘De Nieuwe Wereld’ van de Westhoek, de ontwikkeling van de stedelijke motor, het kustoverleg, … Piet heeft ervaring op het vlak van duurzame streekontwikkeling en was o.a. actief in het Hageland, het Meetjesland, de Eurometropool, de Vallei van de Boven-Schelde….en heeft een passie voor alles wat bijdraagt tot het versterken van de identiteit en de communicatie daarrond.

Jonas Polin werd aangesteld als tijdelijke projectontwikkelaar en vervangt Stéphanie Thybaert die binnenkort voor de tweede keer mama wordt. Jonas ziet dit als een mooie kans om - als pas afgestudeerde in bestuurskunde en publiek management - ervaring op te doen binnen zijn interessegebied. Als inwoner van Reningelst is dit voor hem ideaal om een meerwaarde te kunnen bieden voor zijn eigen streek. Hij verwacht een leerrijke start van zijn werkloopbaan.

RESOC Westhoek

---