Header
---
---

Mobiliteit: het kan anders als gemeenten samenwerken!

Op donderdag 23 november 2017 organiseert WVI een nieuwe bijeenkomst in het kader van het Kennisplatform ‘Intergemeentelijke Samenwerking’.

Voor deze vijfde editie treedt regio Midwest op als gastregio en verwelkomt Stad Tielt ons in Club 77, Henri D'Hontstraat 42, 8700 Schuiferskapelle.

Het thema van het Kennisplatform is Mobiliteit: het kan anders als gemeenten samenwerken! Daags worden vele pendelaars geconfronteerd met files en vertragingen. Terwijl trein of bus voor stadsbewoners veelal nog als een alternatief voor de auto geldt, is het anders in landelijke gemeenten of regio’s waar de meesten op de auto zijn aangewezen voor woon-werkverkeer. Autodelen en fietssystemen worden steeds populairder, maar worden nog steeds enkel in grotere steden ingezet. Regionale toepassingen zijn nog weinig bekend.
In deze sessie staat de vraag centraal wat gemeenten en steden samen kunnen ondernemen om het mobiliteitsvraagstuk in hun gemeente of regio aan te pakken.

PROGRAMMA

11u30 Onthaal met broodjeslunch
________________________________________
12u00 Welkomstwoord | Els De Rammelaere, burgemeester Tielt
________________________________________
12u05 Vervoersregioraad Westhoek: een praktijkgetuigenis | Dieter Hoet, coördinator Westhoekoverleg & Peter Roose, burgemeester Veurne
Achttien gemeenten in de regio Westhoek werden aangeduid als piloot-vervoerregio rond ‘basisbereikbaarheid’. Ze maken deel uit van de Vervoerregioraad Westhoek. In het kader van een nieuwe visie op openbaar vervoer heeft deze regio inspraak en beslissingsrecht over de organisatie van het openbaar vervoer (kernnet en aanvullend net) én op vervoer op maat. Deze laatste omvat de belbussen, de inzet van deelfietsen, taxi’s, diensten aanvullend vervoer, shuttlebussen enz. op haar grondgebied. Na een korte inleiding over de werking van deze raad wordt vanuit de eerste praktijkervaring getuigd over de ervaringen vanuit het beleid met dit pilootproject en de tussentijdse resultaten.
________________________________________
12u25 Gedeelde mobiliteit: intergemeentelijke voorbeelden van vervoer op maat
• De auto heeft toekomst (maar dan wel een gedeelde toekomst) | Jeffrey Matthys, coördinator Autodelen.net
De verschillende vormen van autodelen worden belicht evenals de mogelijkheden op het vlak van intergemeentelijke samenwerking en de opmaak van een regio-overschrijdend actieplan waarbij naast autodelen ook laadpalen, fietsdelen, etc. (mee) worden opgenomen.
• Inspiratie voor een sterk fietsbeleid | Wout Baert, coördinator Fietsberaad Vlaanderen
Het kenniscentrum Fietsberaad Vlaanderen ondersteunt en inspireert steden en gemeenten die de fiets volwaardig in hun beleid willen integreren. Er wordt ingezoomd op wat een lokaal bestuur rond fietsbeleid kan organiseren in samenwerking met andere gemeenten.
________________________________________
13u10 Q&A
________________________________________
13u30 In de praktijk: mogelijkheid tot bezoek aan de mobiliteitshub in Schuiferskapelle: ’t Een en ’t Ander

Nadien is er nog de mogelijkheid tot nabespreking bij een koffie in Club 77.

INSCHRIJVEN
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen vóór 16 november 2017 via deze link.

 

---