Header
---

[HERINNERING]

infosessie oprichting Dienstverlenende Vereniging Westhoek

13 september 2017 - Streekhuis Westhoek

Graag herinneren wij u aan onderstaande uitnodiging.

Voor wie reeds is ingeschreven , de infosessie zal plaatsvinden in het Streekhuis Westhoek en niet in het cc Kruispunt.

Eind 2015 werd het proces opgestart om te komen tot de oprichting van een Dienstverlenende Vereniging voor de Westhoekgemeenten. Deze vereniging moet het kader bieden waarin bestaande en toekomstige intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek een plek kan krijgen.

In het voorjaar van 2016 namen 17 Westhoekgemeenten de principiële beslissing om dit proces op te starten en werd het overlegorgaan van deze 17 gemeenten samengesteld. Dit overlegorgaan heeft als opdracht de krijtlijnen van deze nieuwe vereniging uit te tekenen en consensus te vinden m.b.t. de statuten, ondernemingsplan, bestuursplan en motiveringsnota.
Sinds het najaar van 2016 kwam het overlegorgaan verschillende keren bijeen en is een afgewerkt voorstel voor oprichting van deze dienstverlenende vereniging ‘Westhoek’ klaar. Dit voorstel zal in het najaar ter goedkeuring van de Gemeenteraad worden voorgelegd.

In voorbereiding hiervan organiseert Westhoekoverleg een infosessie op woensdag 13 september ‘2017 om 19u in het Streekhuis Westhoek te Diksmuide.

Aansluitend wordt u een drankje aangeboden.

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen bij Dorine Sioen via info@westhoekoverleg.be.

---