Header
---

[HERINNERING]

CALLI(E)CAN(N)ES atelier

4 en 6 september 2017

In het kader van het grensoverschrijdend Interreg V project Partons 2.0 werken de provincie West-Vlaanderen en de CCFI samen aan een nieuw elan voor de grenspost van Callicanes .

Hoe kan deze voormalige grenspost opnieuw een belangrijke plek worden tussen België en Frankrijk?

Een team van ontwerpers bezet van 4 tot 6 september 2017 de grenspost om er samen met u een visie uit te stippelen. Kom mee nadenken over de grenspost in Callicanes!

Op maandag 4 september 2017 om 19u nodigen we u uit in de grenspost voor een infovergadering. Kom er luisteren naar wat we reeds verzameld hebben en input geven voor de toekomst van deze bijzondere plek.

Op woensdag 6 september 2017 vanaf 17u30 wordt de grenspost een feestelijke plek. U kan er stilstaan bij de geschiedenis en mogelijke toekomstscenario’s voor de site ontdekken. Een boerenmarkt, een tentoonstelling en getuigenissen over de grens zullen samen met het werk van het atelier getoond worden.
Om 18u30 heffen we samen met u het glas op het inzetten van een betere toekomst voor deze site.

Welkom!

Voor meer info
kelly.gheleyns@west-vlaanderen.be of 051 51 94 34
www.partons2-0.eu

---