Header
---

Nieuwsbrief juli 2017

• Westhoek pilootregio basisbereikbaarheid

• Definitieve goedkeuring regierol sociale economie

• Van PWA naar Wijkwerken!

• Leader Westhoek

• 9 Burgemeesters 'Van Zee tot IJzer' bundelen krachten onder 'Acie(f) voor het klimaat'

• [UITNODIGING] Infosessie Microprojecten | Interreg France-Wallonie-Vlaanderen

• [UITNODIGING] Frontzate op z'n Zondags

---

Westhoek pilootregio basisbereikbaarheid

In september 2016 ging de Westhoek van start als ‘pilootregio voor basisbereikbaarheid’. De bedoeling is om het nieuwe mobiliteitsconcept van de Vlaamse Regering uit te testen in een landelijke omgeving. Slechts 3 pilootregio’s werden geselecteerd. Naast de Westhoek kwamen ook de regio’s rond Aalst en Mechelen in aanmerking. Ondertussen dienden verschillende regio’s de aanvraag in om ook als pilootregio erkend te worden. Enkel de regio rond Antwerpen werd nog toegevoegd als vierde pilootregio.

Doordat de Westhoek geselecteerd werd als pilootregio, wordt de regio nu als aparte vervoersregio beschouwd, wat voorheen niet het geval was, en kreeg de Westhoek de garantie dat de middelen die op vandaag geïnvesteerd worden door de Vlaamse overheid voor de organisatie van vervoer niet verder zullen afnemen. Dit laatste is niet onbelangrijk in een context waarin De Lijn geconfronteerd zal worden met verdere besparingen.

Basisbereikbaarheid betekent dat ‘mobiliteit’ georganiseerd moet worden op basis van de vraag. Basisbereikbaarheid volgt op deze manier ‘basismobiliteit’ op. Mobiliteit wordt ingedeeld in 4 niveaus: het spoornet, het kernnet (de openbaar vervoersverbindingen tussen de steden), het aanvullend net (bv. schoolvervoer tijdens de spits) en het vervoer op maat.

Als ‘pilootregio’ moet de Westhoek in nauw overleg met betrokken Vlaamse diensten (departement mobiliteit en openbare werken, agentschap wegen en verkeer, De Lijn, mobiliteitscentrale aangepast vervoer en het departement ruimte Vlaanderen) een nieuw vervoersplan voor de Westhoek uitwerken. Deze werkzaamheden gebeuren in de schoot van de ‘vervoersregioraad’ waar de burgemeesters van de gemeenten samen met vertegenwoordigers van de Vlaamse diensten en met begeleiding van een mobiliteitsconsultant ‘Traject’ werk maken van dit nieuwe plan. De vervoersregioraad geeft advies m.b.t. het spoornet en het kernnet, en kan beslissen m.b.t. het aanvullend net en het vervoer op maat.

De vervoersregioraad kwam reeds 2 keer bijeen. Tussentijds werden ook werkgroepen georganiseerd. Ondertussen werden verschillende scenario’s uitgewerkt m.b.t. het kernnet en aanvullend net voor de regio die in het najaar ter goedkeuring aan de vervoersregioraad zullen worden voorgelegd. De komende maanden wordt verder vorm gegeven aan het niveau vervoer op maat. Dit betreft in de eerste plaats de goed werkende belbussen, maar ook de vele initiatieven die gestart zijn de afgelopen maanden in de schoot van lokale besturen om mee vorm te geven aan de zeer lokale verplaatsingen zoals het busje van de gemeente Houthulst dat pendelt tussen de deelgemeenten op marktdagen, de dorpspunt Beveren a/d IJzer, de Heuvellink, Nestor, stationshub Kortemark, …

Contactpersoon: Dieter Hoet - dieter.hoet@westhoekoverleg.be

---

Definitieve goedkeuring regierol sociale economie

De subsidieaanvraag van de Westhoekgemeenten voor het opnemen van de regierol op het vlak van de lokale sociale economie voor de periode 2017-2019 werd in april door Vlaams Minister Homans goedgekeurd.

Hierdoor kunnen de Westhoekgemeenten rekenen op ondersteuning voor de uitvoering van hun regietaak met betrekking tot de uitbouw van de lokale sociale economie, het stimuleren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen en de samenwerking met en binnen de sociale economie.

De betrokken kernpartners bij de Regierol Sociale Economie zijn de 17 Westhoekgemeenten (excl. Wervik) die dit dossier bij de Vlaamse Overheid indienden. Stad Diksmuide werd aangesteld door Westhoekoverleg als beherende partner. .Westhoekoverleg staat in voor de concrete invulling van dit dossier en de uitvoering van het actieprogramma.
Samenwerking met andere relevante (streek)partners zal van belang zijn bij de uitvoering van het actieprogramma. Hierbij denken we aan de POM West-Vlaanderen, RESOC Westhoek, VDAB, VVSG en natuurlijk de organisaties en bedrijven in de streek die actief zijn binnen de sector sociale economie.

In het najaar zal een netwerkevenement georganiseerd worden om alle relevante partners verder te informeren over de acties binnen dit dossier. Het najaar zal ook dienen om het actieplan 2017-2019 dat bij het aanvraagdossier werd gevoegd verder te verfijnen. Prioriteiten zullen moeten bepaald worden en dit liefst samen met de betrokken partners zodat het een actieprogramma concrete invulling krijgt op maat van de streek.

Contactpersoon: Lien De Vos, regionale Welzijnscoördinator Westhoek – Regisseur Sociale Economie Westhoek.

Foto: sowepo.be

---

Leader Westhoek

Op 9 juni werden twee projecten goedgekeurd in het kader van Leader Westhoek, het programma voor plattelandsontwikkeling in de regio. Ze ontvangen samen in totaal 19.997 euro steun.

• Vzw ‘Door ons volk, voor ons volk’ wil enkele afdelingen van een fietsbieb opstarten in de Westhoek. Bij een fietsbieb kan iedereen terecht voor het ontlenen van tweedehands kinderfietsen (0-12 jaar). De organisatie van elke fietsbieb is in handen van vrijwilligers. 

• In het project ‘Realisatie van een vlaszaadrecuperatiesysteem op een oogstmachine’ zal de KMO Met-Co bvba (Kortemark) een innovatieve balenpers ontwikkelen die het vlaszaad dat nu nog achterblijft op het veld, recupereert.

Meer informatie over deze projecten en over Leader Westhoek kunt nu lezen via www.west-vlaanderen.be/leaderwesthoek.

---

9 Burgemeesters 'Van Zee tot IJzer' bundelen krachten onder 'Acie(f) voor het klimaat'

De 9 burgemeesters van de groep gemeenten ‘Van Zee tot IJzer’ hebben vandaag het startschot gegeven voor de gezamenlijke communicatiecampagne om minder CO2-uitstoot te realiseren op het grondgebied van De Panne, Diksmuide, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort en Veurne. Op 2 mei 2017 werd het duurzaam energieactieplan voor de groep dat onder impuls van WVI werd gerealiseerd immers officieel goedgekeurd door de Europese Commissie. Intergemeentelijke samenwerking dient hier als hefboom om de uitdaging samen aan te gaan; door het bundelen van kennis, uitwisselen van ideeën kan immers efficiënter gewerkt worden.

Meer lezen

---

[UITNODIGING] Infosessie Microprojecten | Interreg France-Wallonie-Vlaanderen op 4 juli 2017

Na het officieel lanceringsevent van de MICROPROJECTEN in december 2016 werden de eerste microprojecten op 24 februari 2017 ingediend. De tweede indieningsdatum is voorzien op vrijdag 15 september 2017 om 12.00 u. 

In het kader hiervan organiseert het Technisch Team Interreg – Steunpunt Vlaanderen op dinsdag 04 juli 2017 een infosessie voor de Vlaamse projectpartners van dit Europees samenwerkingsprogramma in het Provinciehuis Boeverbos te Brugge.

Als projectpartner leer je via deze sessie op een efficiënte en vlotte manier de regels voor de indiening van de projectfiche en de principes bij de grensoverschrijdende uitvoering van de microprojecten kennen. 
Belangrijk: elk microproject kan tot € 30.000 Europese steun ontvangen!

Deze infosessie is bedoeld voor elke Vlaamse organisatie die hetzij partner is binnen een goedgekeurd microproject hetzij een microproject wil indienen tijdens de tweede indieningsdatum. Onze uitnodiging geldt voor zowel de financiële verantwoordelijke als voor de inhoudelijke vertegenwoordiger van elk microproject. 

Programma

09.30 u. | Onthaal 
10.00 u. | Welkomstwoord
10.05 u. | Basisprincipes, regels en uitvoering van een microproject
12.15 u. | Mogelijkheid tot vraagstelling
12.30 u. | Lunch

Voor meer informatie, contacteer het Steunpunt Vlaanderen via  de webiste of 050 40 34 19

---

[UITNODIGING] Frontzate op z'n zondags op 23 juli 2017

Ontdek tijdens deze fiets- en vaarhappening op 23 juli de weidse polders en stille waters langs de populaire groene fietsas "De Frontzate" tussen Nieuwpoort en Diksmuide.

Vanuit drie Frontzatedorpen kies je voor wateravontuur, straffe waterverhalen of een gekke gezinsactiviteit. Langs de oude spoorweg zetten landschapskaders het waardevol poldererfgoed in de kijker en kun je lekkerbekken bij een Aire Culinaire met streekhapjes.

---