Header
---

Infomoment rond de toekomst van kerkgebouwen
7 juni 2017 te Loppem

Op woensdag 07 juni 2017 organiseert WVI een infomoment rond de toekomst van kerkgebouwen in de Sint-Martinuskerk te Loppem. Dit infomoment is gericht op gemeentelijke mandatarissen, secretarissen, ambtenaren, leden van kerkfabrieken, kerkraden en andere parochiale geïnteresseerden.

De infovoormiddag staat in het teken van de opdracht die gemeenten en kerkelijke actoren sinds 2011 kregen om een strategische langetermijnvisie uit te werken op de toekomst van de parochiekerken op het grondgebied in een zogeheten kerkenbeleidsplan. Het debat over de mogelijkheden tot het anders inzetten van een kerkgebouw werden hierdoor in Vlaanderen geopend. Sindsdien is er al veel gebeurd op dit vlak, en worden kerken in steeds meer Vlaamse gemeenten ingezet voor soms geheel andere activiteiten.

Op dit infomoment wordt ingegaan op de meest recente informatie omtrent de gevolgen van de wijzigingen aan het Onroerenderfgoeddecreet begin 2017 op de inhoud van de kerkenbeleidsplannen. Het bisdom gaat dieper in op de vorming van pastorale eenheden en haar beleid omtrent valorisatie van kerken, nevenbestemming, medegebruik en herbestemming. Hierop aansluitend tonen we u een staalkaart van de mogelijkheden die hieromtrent bestaan. Twee gemeentelijke cases uit West-Vlaanderen illustreren respectievelijk het proces en resultaat van de opmaak van een kerkenbeleidsplan en een nevenbestemming van een kerk in realisatie. We eindigen met het aanbod dat de West-Vlaamse Intercommunale hieromtrent voor de gemeenten ontwikkelde.

 

programma

09u00 Ontvangst met koffie/frisdrank

09u30 Verwelkoming door Annick Vermeulen, burgemeester gemeente Zedelgem

09u35 Inleiding door Geert Sanders, algemeen directeur WVI

09u40 Opmaak en implementatie van kerkenbeleidsplannen door Jonas Danckers, medewerker Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur

10u20 Naar pastorale eenheden en toelichting van het beleid inzake valorisatie, medegebruik, neven- en herbestemmingen door Bart Vercauteren, bisschoppelijk gedelegeerde Bisdom Brugge

10u40 Op zoek naar een duurzame toekomst voor kerkgebouwen in Vlaanderen door Niek De Roo, Projectbureau herbestemming Kerken

11u25 Naar een visie op de toekomst van de kerken te Zedelgem: proces en resultaat door Patrick Arnou, schepen gemeente Zedelgem

11u35 Toelichting ervaring van een concrete gemeente: een bibliotheek in de kerk door Rik Buyse, schepen gemeente Wielsbeke

11u50 Aanbod WVI door Line Putseys, WVI

12u00 Vraagstelling en afronding

Aansluitend netwerkmoment met koffie/frisdrank

datum
woensdag 07 juni 2017 vanaf 09u00

locatie
Sint-Martinuskerk, Dorp 12 te 8210 Loppem.

inschrijving
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen vóór vrijdag 02 juni via m.dufoort@wvi.be

---