Header
---
---

Hoe zorgdiensten in de gemeente verzelfstandigen?

Op 4 mei 2017 organiseert WVI, in samenwerking met Westhoekoverleg, Midwestoverleg en Burgemeestersoverleg regio Brugge, een nieuwe bijeenkomst in het kader van het Kennisplatform ‘Intergemeentelijke Samenwerking’.

Het thema van het Kennisplatform is ‘Hoe zorgdiensten in de gemeente verzelfstandigen? Drie voorbeelden: door samenwerking met private actoren, door de oprichting van een zorgbedrijf of door intergemeentelijke samenwerking.’

Een zeer actueel thema in de huidige legislatuur bij lokale besturen is de organisatie van zorgdiensten (woonzorgcentrum, poetsdiensten, kinderopvang, …). Gemeenten en nog vaker OCMW’s leveren van oudsher een aantal zorgdiensten. De steeds verdergaande samenwerking tussen gemeente en OCMW enerzijds en de betaalbaarheid van deze diensten anderzijds, zorgt ervoor dat lokale besturen zich opnieuw de vraag stellen hoe ze deze diensten best organiseren.

Veel gemeenten overwegen of zoeken een oplossing waarbij de uitvoering van deze diensten op een meer verzelfstandigde manier wordt georganiseerd, terwijl het lokaal bestuur de regierol in handen houdt. Tijdens het Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking zoomen we in op drie verschillende voorbeelden van verzelfstandiging: door samenwerking met private actoren, door de oprichting van een zorgbedrijf of door intergemeentelijke samenwerking. De inleiding wordt voorzien door VVSG.

Programma

11u30
Onthaal met een hapje en een drankje

12u00
Inleiding 

12u05
Korte schets van het theoretisch kader over mogelijke pistes van verzelfstandiging in de zorg - Emme Vandeginste, stafmedewerker samenwerking thuiszorg VVSG

12u20
Praktijkvoorbeeld: publieke-private samenwerking - Toon Vancoillie, burgemeester Kortemark

12u50
Praktijkvoorbeeld: oprichting van een zorgbedrijf - Steven Verdoolaege, algemeen directeur Zorgbedrijf Roeselare

13u20
Praktijkvoorbeeld: intergemeentelijke samenwerking - Kurt Moens, voorzitter Intergemeentelijk Zorgbedrijf Meetjesland

13u50
Mogelijkheid tot nabespreking bij een koffie


Er is ruimte voorzien voor vragen tijdens of na de presentatie.

Praktisch

Donderdag 4 mei 2017 vanaf 11u30 in het Vrijetijdscentrum Jabbeke, Vlamingveld 40 te Jabbeke.

U kunt deze uitnodiging ook gerust verder verspreiden bij medewerkers van uw gemeente of OCMW.

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor dinsdag 25 april via deze link.

 

---