Header
---

Nieuwsbrief oktober 2016

• Europees mobiliteitsproject voor de Westhoek:Transmobil 

• Strategisch Beleidsplan Toerisme & Recreatie Westhoek

• Netwerkmoment bedrijven-scholen

• Toonmoment Art. 19

• Startevenement Interregproject Partons 2.0

• SAVE THE DATE: Leader Westhoek 

• Een terugblik in perspectief. 20 jaar Gebiedsgerichte Werking in West-Vlaanderen

• Educatief pakket: ‘van Litteken naar Lichtteken’ als voortraject van het Kraterfront.

---

Europees mobiliteitsproject voor de Westhoek: Transmobil

Transmobil is een Interreg V project dat wordt ingediend op 31 oktober 2016 in het Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen programma. Het richt zich op het versterken van de mobiliteit in de grensoverschrijdende landelijke regio van de Westhoek aan Belgische en Franse zijde.

Transmobil bouwt verder op eerdere pogingen om bij Europese projecten (vb. SMART, SEPRUMO,…) in te dienen rond dit thema. Bij goedkeuring zal de uitvoering lopen van 1 oktober 2017 tot 30 september 2021.

Globale doelstelling van Transmobil is de toegang verbeteren tot de dienstverlening op vlak van mobiliteit in het grensoverschrijdend gebied. Dit doen we via de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsdiensten (een netwerk van mobiliteitshubs) aangepast aan de noden van de inwoners maar met specifieke aandacht voor de inwoners die niet kunnen beschikken over of gebruik maken van een eigen wagen.

De drie grote werkpakketten die naar voor geschoven worden zijn:
- de creatie van een grensoverschrijdend kennisplatform rond mobiliteit: studie, uitwisseling van standpunten, evaluatie en gezamenlijke aanpak van de problematiek.
- de creatie van een grensoverschrijdend netwerk van mobiliteitshubs.
- het informeren / sensibiliseren van doelgroepen over het bestaan en gebruik van de nieuwe mobiliteitsdiensten.

Bijzonder aan dit Interregproject is dat een kleine 40% van het totaalbudget (of 1,5 miljoen euro) benut zal worden voor de ondersteuning van de ontwikkeling van dergelijke mobiliteitshubs in deelnemende Westhoekgemeenten.
Het partnerschap van Transmobil bestaat uit:
enkele Westhoekgemeenten: De Panne, Houthulst, Ieper, Koksijde, Kortemark, Poperinge, Veurne en Vleteren; WVI, EGTS en een aantal Franse partners.

Westhoekoverleg is samen met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) en Communauté urbaine de Dunkerque geassocieerd partner in dit project.

De Provincie West-Vlaanderen dient het project in t.b.v. het partnerschap.

---

Strategisch Beleidsplan Toerisme & Recreatie Westhoek

In het najaar van 2015 werd er gestart met het (plannings)proces voor het nieuwe strategisch beleidsplan toerisme & recreatie voor de Westhoek. Het plan wordt opgemaakt voor de periode 2018-2024.

Ondertussen werden heel wat streekactoren bevraagd, werd er een SWOT analyse opgemaakt en werden de knelpunten gedefinieerd. Er is een traject met het Nederlands bureau ‘The Missing Link’ achter de rug waarbij drie grote verhaal/productlijnen voor de Westhoek werden gedefinieerd. Op basis daarvan worden de strategische doelstellingen uitgeschreven.

Vanaf november 2016 komen we in de fase van finaal goedkeuringsproces en het plan wordt officieel voorgesteld op de startavond van Toerisme Westhoek op 6 maart 2017.

---

Netwerkmoment bedrijven-scholen

Het Forum Jeugd Westhoek organiseert een netwerkmoment met bedrijven en scholen in de Westhoek. Deze bijeenkomst gaat door op dinsdagmiddag 15 november van 11u45 – 14u (incl. broodjeslunch) in het Streekhuis Westhoek.

Het initiatief is een actie ontstaan vanuit de braindrainproblematiek; de vaststelling dat (veelal hogeropgeleide) jongeren na hun studies uit de regio weg trekken om uiteenlopende redenen: aanbod jobs voor hogeropgeleiden, aantrek naar dé stad, negatieve perceptie van de streek…

De eerste editie van dit netwerkmoment over stageplaatsen in de Westhoek werd positief onthaald in 2015.  In navolging hiervan organiseren we een tweede editie. Tijdens dit netwerkmoment lichten we graag een aantal grote thema’s voor de regio toe. Vooreerst willen we inzoomen op de regiomarketingcampagne waarbij de Westhoek gepromoot wordt als regio waar het goed is om te leven en te wonen. Daarnaast staan we ook stil bij de ontwikkeling van ‘de stedelijke motor voor de streek’.

We willen op 15 november zowel hoger onderwijs, secundair onderwijs als lokale Westhoekbedrijven/organisaties rond de tafel plaatsen.

Wenst u, of een afgevaardigde van uw bedrijf of organisatie, deel te nemen aan dit netwerkmoment, gelieve u dan in te schrijven via deze link.

Voor vragen kunt u steeds contact opnemen met Joke Putman, projectcoördinator Forum Jeugd, jeugd@westhoekoverleg.be of 051 51 94 31.

---

Toonmoment Art. 19

Tijdens de herfstvakantie gaat in het Plokkersheem & de Parochiezaal de werkweek van het jongerencultuurproject Art.19 door. Dit is een intergemeentelijk project, namelijk een samenwerking tussen 9 jeugddiensten (deze van Zonnebeke, Vleteren, Lo-Reninge, Diksmuide, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Poperinge, Heuvelland en Mesen).

Onder begeleiding van enkele ervaren kunstenaars gaan er zo’n 15-tal deelnemers aan de slag: woord en dans, zowel beeldende als andere kunsten… alles kan, alles mag.

Op vrijdagavond 4 november om 20u wordt een slotact van deze werkweek voorzien waarop iedereen welkom is. De jongeren werken deze week naarstig aan een mooi resultaat om dit aan het publiek te tonen. Wij verblijden u graag met ons werk in de Parochiezaal Watou, Blauwhuisstraat (gratis, inschrijven niet noodzakelijk)

Geïnteresseerd? Voor meer informatie: surf naar de website of de facebookpagina.

---

Startevenement Interreg project Partons 2.0

Partons 2.0 is een project van het grensoverschrijdend Interreg V programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen. Partons 2.0 staat voor participatieve ontwikkeling van de streek. De provincie West-Vlaanderen is projectleider en zal samenwerken met de Franse buren en enkele West-Vlaamse organisaties zoals het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels, Erfgoedcel CO7 en het Westhoekoverleg.

In de grensstreek zijn zowel publieke als commerciële dienstverlening voor de burger stilaan aan het verdwijnen. Vooral in de landelijke regio van de grensoverschrijdende Westhoek worden minder mobiele inwoners hierdoor getroffen. Ook de sociale cohesie van de dorpen in deze regio komt door het verdwijnen van de dienstverlening in het gedrang. Zowel inwoners als lokale besturen kunnen hun steentje bijdragen om deze uitdaging aan te pakken. Partons 2.0 wil onderzoeken hoe we op bovenlokale schaal de dienstverlening kunnen versterken en efficiënter organiseren. Het project zal ook onderzoeken welke pertinente acties op dorpsniveau mogelijk zijn en hoe die te ontwikkelen. Partons 2.0 wenst bewoners te responsabiliseren en lokale besturen te begeleiden in deze zoektocht. Het responsabiliseren krijgt vorm door het versterken van de verbondenheid met de streek: het opzetten samen met bewoners van een participatief gebiedsobservatorium, de organisatie van grensoverschrijdende terreinbezoeken met focus op kennismaking met de grensoverschrijdende dienstverlening voor inwoners en de begeleiding van innovatieve projecten van bewoners zijn hierbij de belangrijkste acties.

GEINTERESSEERD? Noteer alvast in je agenda: Vrijdag 25 november 2016 om 9u30 te Méteren

MEER INFO: Kelly Gheleyns - T 051 51 94 34 - E kelly.gheleyns@west-vlaanderen.be

---

SAVE THE DATE - Voorstelling brochure Leader Westhoek 2008-2013 en presentatie van 28 nieuwe projecten 

LEADER Westhoek nodigt u uit naar de voorstelling van de brochure Leader Westhoek 2008-2013 en de presentatie van 28 nieuwe projecten die in uitvoering zijn.

Op maandag 12 december 2016 bent u vanaf 19u30 welkom in De Boerderie – Educatief vzw, Groeneplaats 3 in Beauvoorde. Voorzitter Petra Breyne (Unizo Westhoek), gedeputeerde Guido Decorte en Kristof Pector (cultuurbeleidscoördinator gemeente Zonnebeke) brengen verhalen van de voorbije en de nieuwe Leaderperiode.

MEER INFO: Wouter Bertier - T 0499 56 59 87 - E wouter.bertier@west-vlaanderen.be

---

Een terugblik in perspectief. 20 jaar Gebiedsgerichte Werking in West-Vlaanderen

Twintig jaar geleden koos de provincieraad van West-Vlaanderen voor een gebiedsgerichte aanpak. Toen behoorlijk vernieuwend, nu bijna op elk bestuursniveau speerpunt van toekomstige bestuurlijke inzet. Dit ‘gebiedsgericht maatwerk’ kent zijn neerslag op het terrein via talloze (EU)projecten, visievorming, participatietrajecten, het organiseren van regio-overleg en meer.

De afgelopen maanden organiseerden de streekhuizen 5 sessies die inzoomden op vijf dominante thema’s uit de gebiedsgerichte werking. Hierbij kwamen externe experten de debatten stofferen en kruiden en kaartten ze uitdagingen voor de komende beleidsperiode mee aan.

Het geheel van deze verdiepingsmomenten staat nu gebundeld in een leesbare publicatie “Een terugblik in perspectief”. Gratis te verkrijgen via onze webshop.

---

Educatief pakket: ‘van Litteken naar Lichtteken’ als voortraject van het Kraterfront.

Educatief pakket: ‘van Litteken naar Lichtteken’ als voortraject van het Kraterfront.
De Provincie West-Vlaanderen en het In Flanders Fields Museum sloegen de handen in elkaar om alle West-Vlaamse basisscholen te verzamelen rond het voortraject van het Kraterfront, het educatief pakket ‘Van Litteken naar Lichtteken’. De deelnemende kinderen, 13.272 kinderen, uit het 4e, 5e en 6e leerjaar werken binnen het educatief pakket rond de Mijnenslag en de littekens in het landschap. Ze versieren kaarsen als lichttekens met wasliner en werken daarbij rond emoties, vluchten en sporen uit het verleden. Na het realiseren van het lesplan en de versierde kaarsen zullen 3 van de 4 afgewerkte kaarsen of zo’n 2.100 kaarsen opnieuw ingezameld worden voor het Kraterfront. Eén kaars blijft bij de kinderen en zal aangestoken worden in de aanloop van het Kraterfront op 7 juni 2017 in de klas, precies 100 jaar nadat 19 dieptemijnen tot ontploffing werden gebracht en voorgoed het landschap verwondden. Deze herdenkingsmomenten in de klas zullen gedeeld worden via de facebookpagina
De andere kaarsen zullen op 10 juni 2017 de kraters oplichten.
De Kraterfrontdozen zijn uitgedeeld, maar lesplannen kunnen nog steeds verkregen worden. Meer info of zo’n doos bestellen kan via kraterfront@west-vlaanderen.be of kan je nalezen op www.kraterfront.be.
Het Kraterfront (10 juni 2017) wordt een beeld- en geluidshappening middenin het historische kraterlandschap van Heuvelland: de Canadese formatie ‘Godspeed You! Black Emperor’ brengt live een soundscape met historische en hedendaagse beelden geïntegreerd in het landschap. 3D-projecties op een ‘human screen’ van ongeveer 200 personen zullen deze effecten versterken. 2.100 kaarsen zullen de omgeving verder uitlichten. Fluorescerend blauw, witgeel kaarslicht, historische beelden en het gelittekend landschap worden de basiselementen van deze happening en de ode aan het landschap van de streek. Het geheel is artistiek in handen van kunstenares Shelbatra Jashari.

---