Header
---

Nieuwsbrief september 2016

• Inhuldiging infoborden aan de nu niet meer vergeten Belgische begraafplaats

• HERINNERING: Kennisplatform intergemeentelijke samenwerking

• SAVE THE DATE: Hét netwerkmoment van en voor de Westhoek

• Onderzoek welbevinden bij landbouwers

• RESOC Westhoek vernieuwt

• Twee nieuwe Westhoek fietsroutes

• 8 nieuwe plattelandsprojecten versterken Westhoek

---

Inhuldiging infoborden aan de nu niet meer vergeten Belgische begraafplaats in Neuville

Op 24 september ’16 heeft Westhoekoverleg in samenwerking met de gemeente Neuville-sous-Montreuil en de Stichting van de Kartuizerabdij de infoborden voor de nu niet meer vergeten Belgische begraafplaats succesvol ingehuldigd.  Het evenement werd mede ondersteund door EGTS West-Vlaanderen / Flandre Dunkerque Côte d’Opale.  Paul Breyne (Commissaris-generaal voor de Belgische overheid voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog) was hier bij aanwezig.

Gedurende de Eerste Wereldoorlog ontstond er een Belgische kolonie in de voormalige Kartuizerabdij van Neuville bestaande uit vluchtelingen die in hoofdzaak uit de Westhoek afkomstig waren.  Meer dan 5000 mensen verbleven er tot in 1919.  In deze periode werden 603 mensen begraven in de nabijheid van de abdij.  Doorheen de jaren kwam deze begraafplaats volledig in de vergetelheid.  Sinds 2014 is Westhoekoverleg vragende partij om iets te doen aan deze situatie.  In samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen werden infozuilen en bewegwijzering ontwikkeld om deze grafheuvel terug herkenbaar te maken in het landschap. 

De Stichting van de Kartuizerabdij zorgde voor de organisatie van een geslaagde herdenkingsplechtigheid om de inhuldiging van de borden in te kaderen.  Ter nagedachtenis van de mensen die er begraven liggen werden 603 kaarsjes ontstoken in de kapel van de Kartuizerabdij.  

Een vijftigtal mensen woonden de plechtigheid bij.  De aanwezigen waren in hoofdzaak Vlamingen die er begraven familieleden hebben.  Ze waren afkomstig uit verschillende Vlaamse provincies.

Verdere achtergrondinformatie m.b.t. deze ‘vergeten begraafplaats’ kan worden teruggevonden op de website van Westhoekoverleg.

---

HERINNERING UITNODIGING
Kennisplatform 'intergemeentelijke samenwerking'

Op 13 oktober 2016 organiseert WVI een nieuwe bijeenkomst in het kader van het kennisplatform ‘intergemeentelijke samenwerking’.
Voor deze derde sessie treedt regio Westhoek op als gastregio en verwelkomt de stad Diksmuide ons in de oude raadszaal van het vernieuwde stadhuis, Grote Markt 6.

Het thema van het kennisplatform is ‘interne staatshervorming’ in België, Nederland en Frankrijk. Een stand van zaken voor de drie landen wordt gepresenteerd en met elkaar vergeleken.

Uitnodiging.

---

SAVE THE DATE: Hét netwerkmoment van en voor de Westhoek

RESOC Westhoek en partners zijn trots om een gloednieuwe regiomarketingcampagne voor de Westhoek voor te stellen!
het netwerkmoment vindt dit jaar plaats op 24 november vanaf 19u in Bellewaerde.

Meer info volgt!

---

Onderzoek welbevinden bij landbouwers Westhoek en Midden-West-Vlaanderen

De land- en tuinbouwsector wordt voortdurend geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Hier mee omgaan is voor de land- en tuinbouwers niet altijd even evident en zorgt voor extra druk. Met ons onderzoek wilden we nagaan of onze land- en tuinbouwers voldoende gewapend zijn om met deze druk om te gaan en bij wie ze terecht kunnen als het al eens wat minder gaat.
In samenwerking met het project ‘Zot van (‘t) boeren’, heeft de Provincie West-Vlaanderen HOWEST de opdracht gegeven voor het uitvoeren van het onderzoek. Van de 2.800 enquêtes die werden verstuurd, kregen we er 924 ingevuld terug. Een opmerkelijk hoog aantal voor een schriftelijke enquête.

Uit het onderzoek blijkt dat één op zeven landbouwers of ongeveer 1.000 landbouwers in het onderzoeksgebied niet goed in hun vel zitten. Toch blijkt het algemene welbevinden bij landbouwers met een score van 6,33 op 10 nog vrij positief. Gemiddeld genomen voelen vooral oudere landbouwers en alleenstaanden zich minder goed in hun vel. De financiële situatie, de opleidingsgraad en het sociaal contact spelen een belangrijke rol voor het welbevinden van de land- en tuinbouwer.

Het Leaderproject 'Zot van ('t) boeren' zal de komende maanden en jaren actief aan de slag gaan met de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek. Het onderzoeksrapport en de samenvatting kun je consulteren via deze link.

---

RESOC Westhoek vernieuwt

In juni werd het projectvoorstel goedgekeurd dat vanuit de streek werd ingediend binnen de Vlaamse ESF-oproep ‘Versterkt streekbeleid’. Hierdoor kan de vernieuwingsoperatie van RESOC Westhoek van start gaan.

Tegelijk biedt het project de mogelijkheid om een aantal belangrijke onderdelen uit het Streekpact ‘Welkom in West Hoek City’ uit te voeren. Zo wordt de komende drie jaar ingezoomd op de samenwerking tussen de vier steden Diksmuide, Ieper, Poperinge en Veurne als motor voor de regio. Hefboom voor de ontwikkeling van deze motor is het ondersteunen en aantrekken van bedrijvigheid in combinatie met een gebiedsdekkend tewerkstellingsbeleid.

Voor het realiseren van deze ambities verwelkomt het RESOC-team mevrouw Stéphanie Thybaert als nieuwe collega.

Meer info: sigrid.verhaeghe@west-vlaanderen.be

---

Twee nieuwe Westhoek-fietsroutes

Nieuw Vintage Heuvelland fietsroute
Op 23 september werd de nieuwe ‘Vintage Heuvelland fietsroute’ geopend. Deze route is 24 km lang en voert je langs de flanken van de Heuvellandse wijngaarden. De route maakt gebruik van het vernieuwde fietsnetwerk Westhoek. Onderweg kan je naar hartenlust halt houden op de wijndomeinen of in de vele cafeetjes waar Heuvellandse wijn kan worden geproefd.
De fietsroute is gratis af te halen bij de diensten voor toerisme in de Westhoek of via shop.westtoer.be.
www.toerismewesthoek.be

14-18 fietsroute ‘Duits hinterland’
Op 8 oktober wordt de nieuwe 14-18 fietsroute geopend. Het traject van deze 14-18 fietsroute ‘Duits hinterland’ leid je door een deel van het voormalige ‘Operationsgebiet’, het gebied net achter het Duitse front met enkele prachtige panoramische vergezichten: de Vredesmolen in Klerken, de kerk van Hooglede en het Panorama Stadenberg. Deze sites waren tijdens de oorlog heel belangrijk omwille van hun strategische hoogtes. De route komt ook voorbij enkele indrukwekkende getuigen van de oorlog in dit Duits hinterland, zoals bijvoorbeeld de Duitse militaire begraafplaats, de Belgische militaire begraafplaats in Houthulst en de Vrijbosroute als voormalige aanvoerlijn naar het front. De kaart is te verkrijgen (€ 2) bij de diensten voor toerisme of kan online worden besteld via shop.westtoer.be
www.flandersfields.be

---

8 nieuwe plattelandsprojecten versterken Westhoek

Eind juni werden acht projecten goedgekeurd in het kader van ‘Leader Westhoek’, het programma voor plattelandsontwikkeling in de regio. Deze ontvangen in totaal 786.439,85 euro steun.
RESOC Westhoek ontvangt voor het project ‘Westhoek. De Nieuwe Wereld’ 383.918 euro. Idrops mantelzorgers wordt ondersteund met 51.870 euro voor het project ‘In Touch Westhoek’. Het project ‘Energieke Westhoek’ kan op een subsidie van 211.250 euro rekenen om energiearmoede in Diksmuide, Poperinge en Veurne aan te pakken.
De vzw De Groene Kans krijgt 36.562,5 euro voor hun project ‘Pluk een job!’. Verder is er nog 10.000 euro steun voor Agriton, deze bvba zal met de Leadersteun een mestscheidingsinstallatie voor runderdrijfmest aanpassen; 12.033,45 euro voor de Lovie vzw voor het project ‘Dorpspunt Carpe’; 66.648,90 euro voor het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels voor ‘De Kleine Kemmelbeek’ en 14.157 euro voor wandelbruggen in Ieper, Poperinge en Diksmuide.

---