Header
---

Nieuwsbrief juli 2016

• UiTPAS Westhoek is een feit!

• Nieuwe jeugdcoördinator Westhoek

• Save the date: kennisplatform intergemeentelijke samenwerking

• Save the date: 20 jaar gebiedswerking

• Top 5 om deze zomer in de Westhoek te zien

---

UiTPAS Westhoek is een feit!

Onlangs maakten minister van Cultuur Sven Gatz en minister van Sport Philippe Muyters bekend dat de Westhoek vanaf 2017 mag starten met de UiTPAS. Forum Jeugd Westhoek – het samenwerkingsverband van de gemeentelijke jeugddiensten in de schoot van Westhoekoverleg – nam het initiatief om te komen tot de indiening van een UiTPAS-dossier voor de Westhoek. Het zal de eerste keer zijn dat de UiTPAS gelanceerd wordt in een landelijke regio. Naast de Westhoek ontving ook het Meetjesland zijn goedkeuring.

Diksmuide, Ieper, Poperinge en Zonnebeke vormen de kerngroep van gemeenten om met deze vrijetijdspas en puntenspaarkaart aan de slag te gaan. In een latere fase is de uitbreiding naar nog meer gemeenten van de Westhoek de ambitie. Door de lancering van deze UiTPAS in het najaar van 2017 willen we de participatiekansen van kwetsbare groepen aan het vrijetijdsaanbod vergroten. Tijdens het voortraject merkten we dat heel wat partners uit de verschillende gemeenten dit ondersteunen en samen willen uitdragen.

De UiTPAS biedt voordelen voor iedereen maar zet expliciet in op het stimuleren van vrijetijdsparticipatie van elke inwoner en meer in het bijzonder van de meest kwetsbare burgers. De kostprijs van een UiTPAS zal ongeveer 5 € zijn, mensen uit de doelgroep kunnen deze pas gratis verkrijgen. Met de pas loopt ook het vrijetijds- en participatiebeleid gesmeerder, omdat het bereikbaar wordt met één geïntegreerde pas. Punten sparen doe je aan de balie of spaarzuil van één van de meer dan 900 verschillende organisaties over heel Vlaanderen die UiTPAS aanvaardden. Per deelname krijgt de gebruiker van UiTPAS één punt. Wanneer hij of zij voldoende UiTpunten heeft verzameld, kan de gebruiker die omruilen voor een voordeel naar keuze.

De UiTPAS zal eind 2017 beschikbaar zijn in 33 steden en gemeenten, goed voor ruim 1,4 miljoen inwoners in Vlaanderen en Brussel.

---

Nieuwe jeugdcoördinator voor de Westhoek

Graag stel ik mezelf even aan jullie voor. Ik ben Joke Putman en sinds 2 mei 2016 ben ik aan de slag als projectcoördinator Forum Jeugd Westhoek. Voordien was ik regionale stafmedewerker ploegcoaching bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. Met grote bevlogenheid kijk ik uit naar een sterke uitvoering van het project Forum Jeugd.

In 2007 ging het Westhoekoverleg van start met een jeugdoverleg als reactie op de vastgestelde braindraintendens in de regio. Hiermee werd ook ingespeeld op de behoefte voor verregaande samenwerking tussen gemeentelijke jeugddiensten. 

De Westhoekgemeenten bevestigden het belang van het Forum door de prioriteiten ervan over te nemen in hun meerjarenplanning. Bovendien werden in het “Streekpact Westhoek 2013-2019” – goedgekeurd door alle 18 Westhoek-gemeenteraden - verschillende opdrachten aan het Forum Jeugd toegeschreven. Dit was meteen de aanleiding om vanuit de stuurgroep een voorstel, gericht op de nieuwe Leaderperiode (2015-2019), uit te werken om de werking te continueren. Voor het eerst financieren de 15 deelnemende gemeenten de helft van de projectkosten. 
Via het Forum zetten we in op verschillende prioriteiten: vrijetijdsaanbod, jongerencultuur, ondernemerschap en expertise-ontwikkeling, netwerking en vorming.

Wil je graag meer informatie over Forum jeugd?
Joke Putman, projectcoördinator Forum Jeugd Westhoek, 051 519431 of jeugd@westhoekoverleg.be.
Neem ook eens een kijkje op de website.

---

SAVE THE DATE
Een toekomst voor gebiedsgericht werken: lessen trekken uit 20 jaar ervaring

In februari 1996 werd in de West-Vlaamse Provincieraad, de beleidsnota 'gebiedsgerichte werking' goedgekeurd. Het was de aanzet om een vernieuwende werking uit te bouwen op maat van de verschillende regio's, in interactie met de lokale besturen, streekorganisaties, Vlaamse actoren en over de grenzen van beleidssectoren heen.

Na 20 jaar willen we niet alleen terugblikken op de diverse verwezenlijkingen van de gebiedsgerichte inzet in elke regio, maar ook een globale balans maken van onze werking met het oog op de toekomst.

Heeft deze vernieuwende vorm van beleidsvoering de verwachte resultaten opgeleverd ?

Wat is de toekomstige rol van de provinciale gebiedsgerichte werking in een veranderend bestuurlijk landschap ?

Hoe gaan we om met de thematische uitdagingen die door de verschillende gastsprekers in de regio's werden geformuleerd?

Tijdens de laatste van zes bijeenkomsten rond 20 jaar gebiedsgerichte werking, blikken we terug op de evolutie van 20 jaar werking, lichten we enkele thema's uit de vijf regio's toe, spreken we met enkele deskundigen over de toekomstkansen van zo'n gebiedsgerichte aanpak en gaan we in op de uitdagingen voor zo'n beleid.   Diverse sprekers komen aan bod waaronder Jan Durnez (Stad Ieper), Toon Denys (VLM), Joris Voets (UGent), Geert Anthierens (Provincie West-Vlaanderen) en Patrick Arnou (Gemeente Zedelgem).

Noteer alvast in je agenda:
Donderdag 29 september 2016 om 17u30 in het Provinciaal Hof, Markt 3 in Brugge.

---

UITNODIGING
Kennisplatform 'intergemeentelijke samenwerking'

Op 13 oktober 2016 organiseert WVI een nieuwe bijeenkomst in het kader van het kennisplatform ‘intergemeentelijke samenwerking’.
Voor deze derde sessie treedt regio Westhoek op als gastregio en verwelkomt de stad Diksmuide ons in de oude raadszaal van het vernieuwde stadhuis, Grote Markt 6.

Het thema van het kennisplatform is ‘interne staatshervorming’ in België, Nederland en Frankrijk. Een stand van zaken voor de drie landen wordt gepresenteerd en met elkaar vergeleken.

Uitnodiging.

---

Top 5 om deze zomer te zien in de Westhoek

• Beelden- en poëzieroute, Lo-Reninge
11 juli t.e.m. 11 september 2016
15 kunstenaars creëerden een kunstwerk op of in een grote nestkast. Langs de fietsroutes kan de je verschillende creaties bewonderen.
Meer info

• Kunstenfestival Watou (Poperinge)
2 juli t.e.m. 4 september 2016
Het Kunstenfestival biedt deze zomer een uitzonderlijke ontmoetingsplaats waar het verhaal achter de mens centraal staat.
Meer info

• Heuvellandse wijnfeesten
15 augustus 2016
Proef één van de vele Heuvellandse wijnen en geniet van heerlijke streekproducten.
Meer info

• Fluistervaren in de Blankaart
Juli 2016
Beleef De Blankaart vanop het water. De geruisloze fluisterboot brengt je langs stille rietkragen.
Meer info

• Menin Road – Ypernstrasse
t.e.m. september 2016
De Meenseweg (van Ieper naar Menen) speelde een strategische rol tijdens WO I. Met dit project wordt het oorlogslandschap benadrukt of verborgen via monumentale sculpturen, land art, schilderkunst en literatuur. De kunstwerken kan je bewonderen op 19 binnenlocaties en in open lucht.
Meer info

---