Header
---

Nieuwsbrief juni 2016

• Streekoverleg Kust Officieel van start

• Regio Westhoek reageert op hoofdlijnen van NMBS vervoersplan 2017

• Infosessie sociale prioriteit Interregprogramma France-Wallonie-Vlaanderen

• Westhoek KD fietstroutes

• Menin Road Yperstrasse

• De ZIJkant van de Oorlog

• Fairtrade ontbijt in het Streekhuis Westhoek

---

Streekoverleg Kust officieel van start

Het sociaaleconomisch streekoverleg (via de RESOC’s) is in volle hervorming.

RESOC Westhoek diende een ESF-project in bij de Vlaamse overheid om de werking te heroriënteren (cf. vorige nieuwsbrief). In dit dossier wordt ook de werking aangepast voor wat betreft de kustregio.

Zo werd op 24 mei j.l. het Streekoverleg Kust officieel op gang getrokken. Het is de bedoeling om stappen vooruit te zetten op gezamenlijke kustbrede materies. Denk aan toerisme en tewerkstelling, maar bijvoorbeeld ook aan vergrijzing en de uitdagingen die deze vergrijzing op meerdere vlakken met zich meebrengt.
De aansturing gebeurt door de 10 lokale besturen van de kuststreek, die in overleg met de werkgeversvertegenwoordigers, de werknemersvertegenwoordigers en de afgevaardigden van de Provincie West-Vlaanderen, de thema's bespreken, concretiseren en (laten) uitvoeren.
Ter zitting werd dhr. Johan Vande Lanotte verkozen tot voorzitter van het Streekoverleg Kust.

Het Streekoverleg Kust werkt complementair aan de RESOC’s Noord-West-Vlaanderen Westhoek.
Per thema, vastgestelde nood of vraag zal met andere woorden geschoven worden met de operationele schaal als dit betrekking heeft op de kustregio.

Voor de Westkustgemeenten wordt dit dan concreet:
• RESOC Westhoek of
• Westkustoverleg of
• Streekoverleg Kust.

Meer info kan verkregen worden bij Nick Vanwalleghem, coördinator van Streekoverleg Kust.

---

Regio Westhoek reageert op hoofdlijnen van NMBS vervoersplan 2017

Sinds begin 2015 is er een nauwe samenwerking tussen de vier overlegfora (RESOC’s / burgemeestersoverlegfora) van de regio’s Westhoek en Midden-West-Vlaanderen over de materie ‘spoormobiliteit’.

Mede door dit initiatief werden reeds een aantal aanpassingen doorgevoerd in het huidige vervoersplan (looptijd dec. 2014 – dec. 2017).

Op 23 mei l.l. vond de provinciale roadshow plaats van de NMBS over het vervoersplan dat vanaf december 2017 in werking zou treden.

Op basis van de aangereikte informatie van de NMBS werd intussen gereageerd op hoofdlijnen. M.b.t. de lijnen 69 Poperinge – Kortrijk en 73 De Panne – Deinze – Brussel worden er grondige aanpassingen gevraagd (op vlak van dienstregeling en reizigerscomfort). Daarnaast werden nog algemene verzuchtingen meegegeven. 

Meer info: sigrid.verhaeghe@west-vlaanderen.be

---

Infosessie sociale prioriteit Interregprogramma France-Wallonie-Vlaanderen

Ben je tewerkgesteld in de sociale sector in de meest ruime zin van het woord (gezondheidszorg, sociale economie, opleidingscentrum, tewerkstellingsdienst…)?

Heb je een idee om met Franse en eventueel Waalse partners grensoverschrijdend samen te werken en heb je nood aan financiële ondersteuning?

Dan ben je van harte welkom op de infosessie specifiek gericht op de sociale prioriteit van het Interreg programma (prioriteit 4) georganiseerd door het technisch team in het Provinciehuis Boeverbos op 14 juni 2016 van 9u tot 12u15.

Meer info en inschrijven.

---

Fietsen in de Westhoek

Speciaal voor gezinnen met kinderen heeft Westtoer/Toerisme Westhoek 5 kindvriendelijke fietsroutes gelanceerd. De routes liggen verspreid over de hele Westhoek en zijn op kindermaat gemaakt. De Westhoek KD figuurtjes Jaek en Nink wijzen de kinderen de weg via zeshoekige bordjes. De routes zijn tussen de 17 en de 30 km.

Meer info

---

De ZIJkant van de Oorlog

De ZIJkant van de Oorlog in Veurne, Diksmuide, De Panne en Koekelare: tentoonstellingen over opmerkelijke vrouwen in het hart van WOI, lezingenreeks met nocturnes door oa Lieve Blancquaert en Jenny Vanlerberghe, theaterwandelingen, festival Ten Vrede.

Ook de 2016-editie van ‘GoneWest’ in september 2016 legt mee de focus op ‘De Zijkant van de Oorlog’, een project dat de spotlights richt op een reeks markante vrouwen en eveneens door de Provincie gecoördineerd wordt. Om die reden besliste de Provincie, in het kader van het festival Ten Vrede in Diksmuide, twee vooraanstaande vrouwelijke artiesten te programmeren op vrijdag 9 september, nl. Trixie Whitley en Lara Chedraoui met Intergalactic Lovers.

Op 10 en 11 september krijgen oa. Lady Linn, Zule Max, Axelle Red, scala en Liesbeth List en Ellen Foley een platform. Deze programmatie maakt deel uit van het project de ZIJkant en werd samengesteld door het Museum aan de Ijzer.

De ticketverkoop voor het festival, op de terreinen van het Museum aan de Ijzer, is gestart op 1 mei 2016.

Meer informatie over het festival, de nocturnes, theaterwandelingen en de lezingen 

---

Menin Road Ypernstrasse

Ieper, Zonnebeke, Wervik en Menen pakken deze zomer uit met een uniek kunstproject in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Tijdens het project wordt de bijzondere rol van de Menenstraat tussen Ieper en Menen belicht.

Meer info

---

Fairtrade ontbijt in het Streekhuis Westhoek

Ondertussen is de Provincie West-Vlaanderen bijna 3 jaar Fair Trade Provincie, maar we zitten niet stil. We blijven ons steentje bijdragen om betere levensomstandigheden te realiseren voor de boeren in het Zuiden. Eerlijke handel blijft belangrijk voor alle boeren, in het Zuiden en hier bij ons.

Met de fairtradeontbijten proberen ze het personeel ervan te overtuigen ook voor eerlijke producten te kiezen. 

Op 11 mei werd een fairtrade ontbijt georganiseerd in het Streekhuis Westhoek

---