Header
---

Nieuwsbrief februari 2016

• De vergeten Belgische begraafplaats in Neuville

• Bedankt Filip, welkom Tim

• Vacature stafmedewerker bij RESOC

• Leader Westhoek op zoek naar nieuwe plattelandsprojecten

• Nieuwe publicaties Westtoer (regio Westhoek) 2016

• Acties leiden tot eerste wijzigingen van het NMBS-vervoersplan

---

De vergeten Belgische begraafplaats in Neuville

In het najaar van 2014 kwam de vergeten Belgische begraafplaats ter sprake op het Westhoekoverleg.  Deze begraafplaats was ontstaan tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen de Chartreuseabdij van Neuville diende als opvangcentrum voor Belgische vluchtelingen. 

Om de herinnering aan deze periode en de overledenen in ere te herstellen ondernam Westhoekoverleg met de steun van de Provincie West-Vlaanderen de nodige stappen om op zijn minst te zorgen voor een indicatie ter plaatse van de begraafplaats.  Hiervoor werden de nodige contacten met de gemeente Neuville en de Chartreuseabdij gelegd.  In samenspraak met de Federale overheid wordt er gestreefd naar een volwaardig eerherstel.  Tevens werd de lijst van de overledenen van Neuville verder definitief uitgeklaard op basis van de gemeentelijke archieven.  De lijst van de overledenen van de vergeten begraafplaats van Neuville kunt u hier raadplegen.

---

Bedankt Filip, welkom Tim

Vanaf 1 februari 2016 geniet Filip Boury, gebiedswerker bij de Provincie van een welverdiend pensioen. Van toen hij z’n eerste stappen zette in het opbouwwerk Heuvelland in de jaren 70 tot zijn laatste werkdag eind januari, heeft hij zich altijd met hart en ziel, met veel liefde, veel visie ‘gesmeten’ voor de Westhoek, de Provincie, de grensoverschrijdende samenwerking, het milieu- en natuurbeleid… Mee dankzij Filip ziet de Westhoek er vandaag uit zoals hij er uit ziet, vooral ook omdat hij doorheen al die jaren mensen kon doen samenwerken, mensen kon inspireren en enthousiasmeren.

Filip verdwijnt uiteraard niet uit beeld en wees maar zeker dat hij zal blijven volgen wat er in onze streek en ver daarbuiten gebeurt!

Het Westhoekprovincieteam wordt nu versterkt door Tim Denutte. 

---

Vacature stafmedewerker bij RESOC Westhoek

Geïnteresseerden kunnen surfen naar onze website voor meer informatie.

---

Leader Westhoek op zoek naar nieuwe plattelandsprojecten

Via een nieuwe oproep wil de Plaatselijke Leadergroep ‘Westhoek’ op zoek gaan naar nieuwe plattelandsprojecten die ondersteund kunnen worden.

Organisaties, verenigingen en lokale besturen met een innoverend en uitdagend projectidee voor de Westhoekregio kunnen hun aanvraag indienen tot en met 1 april 2016 via de website, www.west-vlaanderen.be/leader.

Leader: Europees programma voor plattelandsontwikkeling

‘Leader’ is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling. Het wil de leefbaarheid op het platteland in de ‘leadergebieden’ verbeteren door lokale initiatieven te ondersteunen en zo het economisch en maatschappelijk weefsel versterken.

Welke projecten komen in aanmerking?

De projecten die tot 2020 in aanmerking komen voor steun, dienen aan te sluiten op één van deze thema’s:

• Kennisoverdracht en innovatie binnen de reguliere en/of biologische land-, tuin- en bosbouwsector

• Profilering en promotie van de streekidentiteit (toerisme en recreatie inbegrepen)

• Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap

Meer info: www.west-vlaanderen.be/leader
Wouter Bertier, wouter.bertier@west-vlaanderen.be, 0499 56 59 87

---

Nieuwe publicaties Westtoer (regio Westhoek) 2016

Streekpocket ‘Puur Westhoek’
In 2016 rolt een gloednieuwe streekpocket van de drukpersen. De publicatie krijgt de naam ‘Puur Westhoek’, wat een mix maakt van de regionaam en de baseline ‘pure verwondering’. De pocket is een niet te missen gids voor iedere geïnteresseerde die de Westhoek wil bezoeken. Hij bevat talrijke tips en leuke weetjes over bezienswaardigheden en troeven van de regio, leuke en smakelijke adresjes en cafeetjes die de streek rijk is.

Toeristische grensoverschrijdende kaart Westhoek – Frans-Vlaanderen
De Westhoek heeft op vlak van toeristisch aanbod en cultuur een grote band met Frans-Vlaanderen. De gemeenschappelijke geschiedenis en samenwerking resulteerde in de realisatie van een nieuwe grensoverschrijdende toeristische kaart met de belangrijkste toeristische troeven van de deze regio. 

Westhoekvoordeelpas
De voordeelpas werd vernieuwd wat ‘look & feel’ betreft. Je krijgt er korting mee in tal van sites, musea en attracties in de Westhoek (waarde € 60). Toeristen die minimum 1 nacht in de Westhoek verblijven kunnen deze pas krijgen bij hun logies. 

WO I publicaties
De WO I pocket en de toeristische WO I kaart werden geactualiseerd en in de huidige opmaak herdruk.

Alle publicaties (behalve de Westhoekvoordeelpas) zijn gratis te verkrijgen bij de diensten voor toerisme of via shop.westtoer.be

---

Acties leiden tot eerste wijzigingen van het NMBS-vervoersplan

Sinds september 2015 werken vier overlegfora voor de regio’s Westhoek en Midden-West-Vlaanderen samen om de aanpassing van het vervoersplan van de NMBS te bepleiten. Dit heeft intussen geleid tot een tweetal bijstellingen in de dienstverlening die gunstig zijn voor de regio Westhoek

Met deze aanpassingen werden de verwachtingen evenwel nog niet ingelost.

Om verdere aanpassingen op korte en langere termijn te bekomen, worden er verder acties uitgewerkt. Zo wordt binnenkort het rapport gepresenteerd met de resultaten van de online bevraging ‘Spoort u (nog) goed?’. Daarnaast wordt een sensibilisatiecampagne voorbereid richting beleid.

---