Header
---

20 jaar Gebiedsgerichte Werking

Werken aan leefbare dorpen in een landelijk gebied

---

De Provincie West-Vlaanderen nodigt u uit op de tweede van zes lustrumbijeenkomsten rond 20 jaar Gebiedsgerichte Werking. Tijdens die avonden lichten we de pioniersrol toe die de Provincie gespeeld heeft in de streekwerking. We doen dit aan de hand van een aantal thema's die we in de verschillende regio's hebben ontwikkeld. Een externe expert zal telkens kritisch vooruitblikken op mogelijke toekomstperspectieven.

Op dinsdagavond 8 maart a.s. bieden we in de Westhoek een blik op de bakermat van die gebiedswerking. Een talkshow in het dorpshuis van Jonkershove zal getuigenissen opvoeren over 20 jaar gebiedswerking in de Westhoek en samen met experten nagaan hoe een toekomstige dorpenstrategie er kan uitzien.

 

DATUM EN LOCATIE

Dinsdag 8 maart 2016, onthaal vanaf 16u30 in het Dorpshuis Jonkershove, Mgr. Schottestraat 1 te Houthulst

 

PROGRAMMA

16.30 uur
Onthaal


17.00 uur
Muzikale gast,
Jim Boyes

De Westhoek voor en na 1996
Gesprek met Jan Durnez en Filip Boury

Een terugblik op 20 jaar werken aan leefbare dorpen
Bern Paret, regiocoördinator Westhoek

10 Utopische dorpen
Ward Verbakel, plusofficearchitects

Vijf uitdagers voor een dorpenbeleid: Pecha Kucha

• Andy Malengier, landschapsarchitect

• Frans Thissen, sociaal geograaf Universiteit van Amsterdam

• Valérie Heyman, regiomanager Toerisme Westhoek, Westtoer 

• Niek De Roo, plattelandsexpert

• Nele Vanveuren, stafmedewerker Stad Diksmuide

Een provinciaal perspectief op de Westhoek
Guido Decorte, gedeputeerde Gebiedsgerichte Werking


19.00 uur
Receptie met streekhapjes

 

DEELNEMEN

Deelnemen aan dit event is gratis, inschrijven via deze link vóór 1 maart 2016 is gewenst.

 

ACHTERGROND

De regio Westhoek vormde de bakermat van de Gebiedsgerichte Werking binnen de Provincie West-Vlaanderen. Ook binnen Vlaanderen ging het om een totaal nieuwe werking. Het was een afgelegen regio met een socio-economische achterstellingsproblematiek. Maar ook was het een regio met een sterke identiteit en veel potenties op vlak van plattelandsontwikkeling. Zowel maatschappelijk opbouwwerk, bestuurlijke regionale samenwerking als de regionale landschappen gaven er vorm aan een eigentijdse manier van streekontwikkeling.

We blikken terug, niet met namen en data, maar met getuigenissen en filmmateriaal. En we kijken uiteraard ook vooruit.

Eén thema wordt evenwel speciaal voor deze avond uitgelicht: het werken aan de leefbaarheid in dorpen.

 

TE NOTEREN

We herinneren u graag nog aan de andere avonden in deze reeks. Uitnodiging volgt.

14/04/2016
Economische dynamiek en omgevingskwaliteit: tweespan of tweespalt? (Roeselare)

18/05/2016
Duurzaam kustbeheer, van experiment tot noodzaak (Oostende)

14/06/2016
Groenblauwe netwerken: slim verbinden in een complexe omgeving (Kortrijk)

29/09/2016
Een toekomst voor gebiedsgericht werken: lessen trekken uit 20 jaar ervaring (Brugge)

 

MEER INFO
Annelies Maet - E Annelies.Maet@west-vlaanderen.be - T 050 40 34 29