Header
---

Nieuwsbrief januari 2016

---

LEADER projecten Westhoek KD’s XL en Copyright Westhoek zijn goedgekeurd en kunnen starten in 2016 

Op 20/11 keurde het managementcomité van Leader Westhoek het project Westhoek KD’s XL goed. Het project Copyright Westhoek werd eerder al goedgekeurd. Beide projecten starten op 1 januari 2016 en lopen tot 31 december 2018.

Met het project Copyright Westhoek willen we de toeristische productlijn ‘couleur locale en streekgastronomie’ in de ruime zin van het woord regionaal vorm geven in de Westhoek. Dit thema focust immers op het DNA van onze regio en heeft een grote aantrekkingskracht op toeristisch vlak. Het project wordt opgebouwd in 4 stappen: we maken werk van innovatieve en belevingsvolle productontwikkeling, we gaan intensief samenwerken met de toeristische sector, we plannen een betere uitbouw van het evenementen- en activiteitenaanbod en we doen het nodige om dit creatief in de markt te zetten via communicatie en promotie.

Met het project Westhoek KD’s XL wensen we in te zetten op de doelgroep gezinnen met kinderen. We willen het toeristisch aanbod voor deze doelgroep uitbreiden, maar we zullen ook het bestaande aanbod optimaliseren. We gaan het evenementen- en activiteitenaanbod verder vorm geven en gaan de toeristische sector begeleiden om deze vakantiegangers kwaliteitsvol te onthalen. Via diverse marketingacties willen we binnen dit project inspanningen doen om nog meer gezinnen met kinderen te overtuigen om hun vakantie in de Westhoek door te brengen. Dit alles met de Westhoek KD’s Jaek en Nink als rode draad!

 

---

Ruim 600.000 euro voor 4 dorpskernen in de Westhoek

Eind 2105 besliste het Provinciaal Management Comité dat vier gemeenten in de Westhoek in totaal ruim 600.000 euro steun ontvangen voor het vernieuwen van een dorpskern. Volgende gemeenten ontvangen elk 150.865,35 euro steun: Stad Veurne voor de ‘Dorpskernvernieuwing Houtem’, Stad Mesen voor het project ‘De zevensprong voor Mesen’, Stad Ieper voor de ‘Dorpskernvernieuwing Zillebeke’ en Stad Diksmuide voor de ‘Dorpskernvernieuwing Keiem'. De projecten starten in de loop van 2016. De subsidiëring past binnen ‘Platteland Plus’, het plattelandsprogramma voor dorpskernvernieuwingen in West-Vlaanderen.

http://www.west-vlaanderen.be/nieuws/Paginas/20160105_plattelandsprojecten_0051.aspx

In 2016 loopt er een nieuwe oproep Platteland Plus gericht op de West-Vlaamse plattelandsgemeenten. Lokale besturen met plannen voor dorpskernvernieuwingen kunnen hun aanvraag indienen tot en met 14 oktober 2016. Er staat opnieuw 600.000 euro klaar.

---

Vernieuwing fietsnetwerk

Westtoer werkt aan een grondige herziening van het fietsnetwerk in West-Vlaanderen.

Tot 28 maart 2016 is het netwerk grondig verstoord en kan er hinder worden ondervonden tijdens een fietstocht. Op www.westtoer.be/nieuwfietsnetwerk krijg je een overzicht met de laatste stand van zaken en kan je volgen waar er nog kan worden gefietst.

---

Q-traject voor diensten voor toerisme

Alle diensten voor toerisme uit West-Vlaanderen kregen de mogelijkheid om in een uniek begeleidingstraject rond kwaliteitszorg te stappen. Dit traject bestaat uit 2 dagen opleiding rond kwaliteitszorg, 3 halve dagen individuele begeleiding op maat, 2 dagen opleiding voor medewerker(s) en de mogelijkheid om een best practice te bezoeken. Deze opleiding wordt gratis aangeboden aan alle diensten voor toerisme in West-Vlaanderen. In de Westhoek hebben 12 diensten zich hiervoor ingeschreven.

---

UITNODIGING – Landschappen is een werkwoord 

De provinciegouverneur, de gedeputeerden en de provinciegriffier van West-Vlaanderen en de voorzitter van CAUE du Nord hebben het genoegen u uit te nodigen naar 'Landschappen is een werkwoord. Van verbondenheid naar betrokkenheid', de voorstelling van drie grensoverschrijdende landschapsstudies die door de partners van het Interreg IV-project Territoriale Coöperatie (TERCO) zijn opgemaakt.

Dinsdag 26 januari 2016 - 9u30 in de Cultuurhuis - Theaterzaal - Markt 1 in Mesen

De partners bouwden verder aan kennisopbouw over de grensoverschrijdende landschappen, voorstellen voor kwalitatiteve inrichting van het landschap met diverse actoren en evalueerden ook voorbije parkinrichtingen om de kennis over het beheer te vergroten.

Programma

Inschrijven via sabine.derck@west-vlaanderen.be

---
---