Header
---

Nieuwsbrief december 2015

---

SAVE THE DATE - 8 maart 2016

20 jaar werken aan en in een streek

20 jaar werken aan leefbare dorpen in een landelijk gebied

In december 1995 werd in de West-Vlaamse Provincieraad de beleidsnota “gebiedsgerichte werking” goedgekeurd. Het was de aanzet om een vernieuwende werking uit te bouwen op maat van de verschillende regio’s, in interactie met de lokale besturen, streekorganisaties, Vlaamse actoren en over de grenzen van beleidssectoren heen. De streekhuizen werden een feit.

Het streekhuis Westhoek was de eerste in de rij streekhuizen die werden opgericht in 5 verschillende regio’s van de provincie.

Projectmatig werken, grensoverschrijdend over de verschillende beleidsdomeinen heen en ook met de buurlanden, in hoofdzaak de samenwerking met Noord-Frankrijk.  En dat in samenwerking met streekpartners.

In de Westhoek werd in die 20 jaar o.a. ingezet op de leefbaarheid van de Westhoekdorpen. Het onderzoek omtrent leefbaarheid  van de dorpen olv professor Frans Thissen (universiteit Amsterdam) was de start voor een specifiek beleid omtrent dorpen ? Welke methodieken werden ontwikkeld ? Welke ro(len) speelde de gebiedswerking ?  Wat hebben we geleerd ?  En wat met de toekomst ?

Iedereen hartelijk welkom

Werken aan leefbare dorpen in een landelijk gebied
dinsdag 8 maart 2016, 17u-19u
GC Dorpshuis Jonkershove, Houthulst
Met o.a. Ward Verbakel, PlusOffice

 

Benieuwd naar 20 jaar gebiedswerking in de andere streekhuizen ?

Landschapsparken, een werkwoord? Methodiek door/voor streekontwikkeling
  woensdag 24 februari 2016, 19u-21u
  Feestzaal Sint-Amandus, Beernem
  Met o.a. Johan Van Den Bosch, RL Hoge Kempen

Economische dynamiek en omgevingskwaliteit: tweespalt of tweespan?
  donderdag 14 april 2016, 19u-21u
  Streekhuis Midden-West-Vlaanderen, Spanjestraat in Roeselare
  Met o.a. Hans Leinfelder, KULeuven

Duurzaam kustbeheer, van experiment tot noodzaak
  woensdag 18 mei 2016, 17u-19u
  InnovOcean, Wandelaarskaai in Oostende
  Met o.a. Jan Mees, directeur Vlaams Instituut voor de Zee

Groenblauwe netwerken: slim verbinden in een complexe omgeving
  dinsdag 14 juni 2016, 17u-19u
  Budafabriek, Kortrijk
  Met o.a. Jos Brouwer, PAL Zuid-Holland

Een toekomst voor gebiedsgericht werken: lessen trekken uit 20 jaar ervaring
  donderdag 29 september 2016, 17-19u
  Provinciehuis Boeverbos - Raadzaal
  Met o.a. getuigenissen en een vooruitblik

---

Invoering KM heffing, gevolgen voor de Westhoek?

Vanaf 1 april 2016 kan én zal er een kilometerheffing worden ingevoerd in de drie gewesten van België.  De kilometerheffing is voorzien voor alle vrachtwagens van meer dan 3,5 ton.

De kilometerheffing vervangt het eurovignet en de verkeersbelasting wordt verlaagd. Voor de kleinste vrachtwagens wordt de verkeersbelasting zelfs afgeschaft.  Binnenlandse transporteurs zullen de kilometerheffing mogen aftrekken van de vennootschapsbelasting.

Er zal ook een (tweede) proefproject rond kilometerheffing voor personenwagens worden opgezet. De intentie is om ook voor personenwagens een kilometerheffing in te voeren, samen met een hervorming van de verkeersbelastingen. Dit is echter een lange termijnvisie.

De heffing zal gelden op alle snelwegen en een aantal grote gewestwegen. De gebieden rond de zeehavens worden vrijgesteld.

Voor de regio Westhoek werden volgende wegen geselecteerd:

• E40

• N8  (vanaf N34 Koksijde tot N38 te Ieper)

• N8 (Ieper – Menen – Kortrijk)

• N8 (doorheen Ieper ) – Volgens decreet werd de volledige N8 geselecteerd van Brussel tot Koksijde. Dus ook de route doorheen Ieper-centrum.

• A19

Voor de Westhoek wordt gevreesd dat de invoering van de heffing meer sluipverkeer zal genereren op parallele wegen.  Tevens zullen gemeenten verplicht zijn de heffing te betalen voor eigen voertuigen.

Verder info: https://dvvwesthoek.be/nl/themas/mobiliteit/

---