Intergemeentelijke ontwikkeling van bedrijventerreinen

Golf ter Hille Koksijde, 18 november 2015 vanaf 9u

---

"Hoe duurzaam ruimte voor ondernemen creëren" is een vraag die vele gemeenten bezig houdt.

Het bundelen van taakstellingen tussen gemeenten die slechts perspectief hebben op een beperkt aantal hectare aan nieuwe ruimte voor bedrijven maar die toch een ruimtelijk verantwoorde inpassing ervan nastreven, kan een oplossing bieden. Dit kan bijvoorbeeld door het voorzien van een kwalitatief intergemeentelijk bedrijventerrein op het grondgebied van één gemeente omdat er daar een ideale plek voor is. Vragen die hierbij echter heel snel naar boven komen zijn: wie zal instaan voor de kost van het onderhoud van het openbaar domein, naar wie gaan de inkomsten uit de onroerende voorheffing, wat is de impact op de woningenbehoefte van die gemeenten, etc. Kortom, het vraagstuk van de verevening komt om het hoekje kijken.

Om hierop een antwoord te vinden, werd door WVI in samenwerking met het Westhoekoverleg een project ingediend bij het Agentschap Ondernemen in het kader van het thema “Ondernemingsvriendelijke gemeente”.

Het project “Intergemeentelijke bedrijventerreinen voor de Westhoek” beoogt het bekomen van modellen van intergemeentelijke bedrijventerreinen & verevening voor de betrokken regio. Er werd gewerkt rond twee business cases , nl. de site “Tempelaere” voor de gemeenten Alveringem, Lo-Reninge en Vleteren en de site “Luchtmachtbasis Koksijde” voor de gemeenten De Panne, Veurne en Koksijde.

Samen met een externe consultant en met de technische en beleidsmatige actoren van de betrokken gemeenten werd een vereveningsmodel  uitgewerkt dat op 18 november in de Westhoek in primeur gaat en op 27 november ook toegelicht wordt op de Werelddag van de Stedenbouw 2015 . 

Programma 

De studievoormiddag wordt geleid door dhr. Bart Coopman, Focus/WTV

9u
Ontvangst met koffie en versnaperingen

9u15
Verwelkoming en inleiding door dhr. Lode Morlion, Burgemeester Lo-Reninge

9u30
Intergemeentelijke samenwerking bedrijventerreinen: buitenlandse inspiratie
De Wereld van Intergemeentelijk Ontwikkeling, door dhr. Boudewijn Barth, Buck Consulting International
Case 1  Greenpark Aalsmeer (meerdere functies)
Case 2  Bedrijvenpark Medel (intergemeentelijk terrein)

10u00
Stappenplan naar een intergemeentelijk bedrijventerrein, een aanzet vanuit de Leuvense regio
Door mvr. Tessy Gorris en dhr. Bram Adams, Interleuven
* Stappenplan naar een intergemeentelijk bedrijventerrein
Een ruimtelijk datamodel als sturend kader

10u45   Koffiepauze

11u00
Intergemeentelijk(e) Bedrijventerrein(nen) in de Westhoek
door dhr. Dieter Hoet, Westhoekoverleg en dhr. Johan Proot, WVI
* Situering en uitgangspunten
* Financieel vereveningsmodel

11u30
Paneldiscussie
Dhr. Patrice Bakeroot, Directeur Alliantie VOKA vzw
Dhr. Stephaan Barbery, Adjunct-adviseur afdeling ruimtelijke planning, Provincie
Dhr. Gerard Liefooghe, Burgemeester Alveringem
Mvr. Ann Pisman, Ruimte Vlaanderen
Dhr. Marc Vanden Bussche, Burgemeester Koksijde
Dhr. Patrick Zutterman, Directeur WVI

12u15  Afsluiting met broodjeslunch

Deelname is gratis maar vooraf inschrijven verplicht bij dorine.sioen@westhoekoverleg.be want het aantal plaatsen is beperkt.

Contactpersoon voor meer informatie: dieter.hoet@westhoekoverleg.be

We hopen met dit programma op uw interesse te kunnen rekenen en nodigen u uit op deze studievoormiddag. 

Met vriendelijke groeten,

Toon Vancoillie, voorzitter Westhoekoverleg
Luc Vanparys, voorzitter WVI

 

---