Header

Nieuwsbrief oktober 2015

Een nieuwe nieuwsbrief van de Westhoek

 
Dit is de eerste editie van de vernieuwde nieuwsbrief van de streekwerking uit de Westhoek.  Tot voor kort was u geabonneerd op ofwel onze digitale nieuwsbrief die een overzicht bevatte van de geplande activiteiten, ofwel op onze gedrukte nieuwsbrief waarin artikels terug te vinden waren over de werking.  Met de nieuwe digitale nieuwsbrief integreren we beide oude nieuwsbrieven, en wensen we op een snelle en efficiënte manier terug te koppelen over de werking en u tevens op de hoogte te houden van de voornaamste activiteiten.

---

Spoort u (nog) goed? Neem deel aan onze bevraging!

Op 15 september lanceerden de vier regionale overlegfora voor de regio’s Midden-West-Vlaanderen en Westhoek de online enquête  ‘Spoort u (nog) goed?’.

Burgemeesters, streekpolitici en vertegenwoordigers van de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) roepen met dit initiatief de inwoners en de treinreizigers op om massaal deel te nemen aan de bevraging over de stiptheid van de treinen, het geboden reiscomfort, de klantgerichtheid van de maatschappijen Infrabel en NMBS en de kwaliteit van de stationsomgeving.

Wenst u onze actie actief mee te promoten (via uw lokaal netwerk, lokale vereniging en/of bij vrienden en kennissen, …)? Dan kan dit:

• door flyers uit te delen, affiches uit te hangen - via resoc.westhoek@west-vlaanderen.be

• door de oproep online te verspreiden – bestanden zijn te downloaden op onze website/te delen via onze Facebook-pagina.

Hoe groter de respons, des te meer gefundeerd en geruggesteund wij in gesprek kunnen gaan met de maatschappijen (NMBS/Infrabel) en de bevoegde ministers!

Wij danken u hartelijk om de nodige ruchtbaarheid te willen geven aan onze actie!

---

Westhoeksteden via warmtefoto in beeld gebracht!

Samen met de steden Diksmuide, Poperinge en Veurne liet de Provincie het gespecialiseerde bedrijf Eurosense in het voorjaar een warmtefoto maken van de daken in de stadskern van deze steden. De foto geeft de burgers inzicht in het warmteverlies via de daken.

Het was een vliegtuigje met digitale thermische camera dat begin maart de nachtelijke foto’s nam. Op hetzelfde ogenblik stonden 200 vrijwilligers paraat om de temperatuur in hun woning te meten. Hun gegevens dienden om de interpretatiesleutel op te maken. Deze interpretatiemethode biedt de mogelijkheid om de stap te zetten van warmteverlies naar kwaliteit van dakisolatie.

De warmtefoto moet in de eerste plaats dienen als stimulans en hulpmiddel om woningen te laten isoleren. De campagne ‘De Westhoek Isoleert’ zet de boodschap nog dikker in de verf. De campagne promoot niet alleen het isoleren op zich, maar informeert ook over een goede plaatsing van de isolatie. De specialisten van BASbouwen bieden via  het provinciale isolatieloket hierin persoonlijk advies. 

Om de foto van hun dak correct te interpreteren kunnen de inwoners van de drie gemeenten de komende maanden terecht bij het thermoloket van hun gemeente. Zeker geen overbodige luxe wil je verkeerde conclusies uit de warmtefoto vermijden.

Via Europese projectontwikkeling zal WVI deze luchtthermografie ook nog mogelijk maken voor andere Westhoekgemeenten.

Meer info www.dewesthoekisoleert.be

---

Intergemeentelijke samenwerking bedrijventerreinen.

WVI tekende in 2012 op de oproep ondernemersvriendelijke gemeente van de Vlaamse overheid om een financieel model te maken waarbinnen meerdere gemeenten gezamenlijk een gebundeld bedrijventerrein kunnen realiseren.  WVI deed dit op vraag van Westhoekoverleg en Resoc Westhoek, die vragende partij zijn voor een zogenaamd ‘vereveningsmodel’.  Dit model moet toelaten dat de lasten en lusten van een dergelijk gedeeld terrein netjes gedeeld konden worden tussen de betrokken partijen.

De afgelopen drie jaar werd een proces doorlopen met begeleiding van BCI dat eind dit jaar afloopt.  Naar aanleiding hiervan wordt op 18 november 2015 in de voormiddag in Golf ter Hille (Koksijde) een studiemoment georganiseerd.  Verdere uitnodiging volgt nog.

---

Lustrumbijeenkomst WinVorm 15 jaar.

“WinVorm (West-Vlaanderen in Vorm) timmert reeds 15 jaar aan een West-Vlaams netwerk om deskundigheid rond ruimtelijke kwaliteit op te bouwen en verder te verspreiden.

Vijf partners hebben hiervoor de handen in elkaar geslagen: de provincie West-Vlaanderen, de intercommunales Leiedal en WVI, De Vlaams Bouwmeester en de Vlaamse Landmaatschappij.

Zij nodigen u uit op de lustrumbijeenkomst WinVorm 15 jaar!

Op die dag formuleren een reeks gastsprekers op gevatte wijze hun visie over de toekomst. Tegelijkertijd wordt de eerste WinVorm-kaart voor West-Vlaanderen gepresenteerd. Een selectie van realisaties op het terrein laat hierbij zien dat de zorg voor ruimtelijke kwaliteit in West-Vlaanderen geen loze ambitie is.

Datum en locatie

24 november 2015 om 9u15Ontmoetingscentrum DE SCHOUW, Lichtervelde

Meer informatie en inschrijven kan op : http://www.west-vlaanderen.be/overwvl/beleid_bestuur/winvorm2/Paginas/default.aspx 

---

Agenda

2 oktober 2015, Streekhuis Westhoek
Dagelijks bestuur Westhoekoverleg

7 oktober 2015, Ieper
Opening sites en Instappunten Ieperboog

13 oktober 2015, BC De Palingbeek
Raad van bestuur Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels

14 oktober 2015, Heuvelland
Opening heraangelegde Kemmelberg

14 oktober 2015
Kerngroep schepenen toerisme Westhoek (7 grootste toeristische gemeenten/steden)

16 oktober 2015, Streekhuis Westhoek
Algemene vergadering Westhoekoverleg

16 oktober 2015, Streekhuis Westhoek
Dagelijks bestuur SERR Oostende-Westhoek

21 oktober 2015, St-Audomaruskerk Adinkerke
Voorstelling dagboek Jérome Cafard

16 oktober 2015, Streekhuis Westhoek
Persmoment Westhoekoverleg met ondertekening verklaring ‘Burgemeesters tegen kinderarmoede’

23 oktober 2015, Streekhuis Westhoek
dagelijks bestuur RESOC Westhoek

27 oktober 2015, Streekhuis Westhoek
Technische werkgroep Leader

28 oktober 2015
Beleidsgroep toerisme Westhoek (alle schepenen toerisme en burgemeesters Westhoek)

---