Kennisplatform intergemeentelijke samenwerking
Beernem, 3 december 2015 om 14u

---

De praktijk van intergemeentelijk samenwerken tussen gemeenten en/of OCMW’s neemt zienderogen toe. Soms gebeurt dit naar aanleiding van nieuwe projecten of opportuniteiten, soms is het de doorvertaling van een visie op het functioneren van lokale besturen in de toekomst.

De toenemende samenwerking neemt ook heel uiteenlopende vormen aan: samen goederen of diensten aankopen, samen ambtenaren delen, samen een project ontwikkelen of beheren, tot samen een gemeenschappelijke visie uitschrijven of een standpunt innemen.

WVI wil daarom samen met de Burgemeestersconferenties van de Westhoek, Midwest en de Brugse regio de nieuwe ervaringen van lokale besturen met intergemeentelijk samenwerken, bundelen en delen.

Hiertoe zal 3 keer per jaar een Kennisplatform Intergemeentelijk Samenwerken bijeenkomen, afwisselend in één van de drie regio’s. Raadsleden en bestuurders, ambtenaren en medewerkers zijn er welkom om zich te informeren over nieuwe ontwikkelingen en van gedachten te wisselen over de meerwaarde voor hun eigen bestuur of dienst Klik hier om een titel of tekst toe te voegen.

De eerste bijeenkomst is voorzien op donderdag 3 december van 14u-17u in het OC De Kleine Beer - C. Marichalstraat 5, 8730 in Beernem. (deze bijeenkomst vervangt een eerder geplande bijeenkomst op 17 september)

We stellen volgende voorlopige agenda voor:

Ervaringen in de Brugse regio
Situering Burgemeestersoverleg door voorzitter Renaat Landuyt, burgemeester Brugge
Intensere samenwerking met de buurgemeenten door Johan Derycke, burgemeester Beernem

Ervaringen in de Westhoek
Situering Westhoekoverleg door voorzitter Toon Vancoillie, burgemeester Kortemark
Een shared service center ‘bedrijfsvoering’ van 3 Noord-Brabantse gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel door Victor Fijneman, directeur Dienst Dommelvallei

Ervaringen in de MidWestregio
Situering Midwestoverleg door voorzitter Luc Martens, burgemeester Roeselare
I Scan voor 17 gemeenten en OCMW’s in de regio Roeselare – Tielt door Peter Sellenslagh, CIPAL

We hopen dat de bijeenkomsten van dit Kennisplatform Intergemeentelijk Samenwerken zullen bijdragen tot een betere verspreiding van de goede praktijkervaringen en inzichten.

U kunt deze uitnodiging ook gerust verder verspreiden bij collega’s bestuurders of medewerkers van uw gemeente of OCMW.

Inschrijven kan tot 23 november door dit inschrijvingsformulier te mailen naar mdufoort@wvi.be

Bijkomende inlichtingen: Dieter Hoet – dieter.hoet@westhoekoverleg.be, Niek De Roo – n.deroo@wvi.be.

Met vriendelijke groeten

Luc Vanparys, voorzitter WVI
Renaat Landuyt, voorzitter Burgemeestersconferentie Brugge
Toon Vancoillie, voorzitter Westhoekoverleg
Luc Martens, voorzitter
 Midwestoverleg