Welkom

Welkom2021-02-05T20:47:04+02:00

Welkom

Het Westhoekoverleg is het overlegplatform van de achttien steden en gemeenten van de Westhoek. De actuele samenwerking is gebaseerd op het door de gemeenten goedgekeurde samenwerkingsprotocol 2014-2019.  De personele werking en de projectontwikkeling is ondergebracht in de dienstverlenende vereniging ‘Westhoek’. Lees meer …

Nieuws

Slimmer op weg over de schreve

Ter gelegenheid van de Europese week van de mobiliteit presenteren we u graag 2 realisaties van het Interreg V project Transmobil: nieuwe inzichten in het grensverkeer en een netwerk van mobiliteitshubs in de grensregio. In de grensregio tussen Noord-Frankrijk en [...]

Jaarvergadering DVV Westhoek

Op 22 juni 2021 vond de jaarvergadering van de dienstverlenende vereniging Westhoek online plaats met op de agenda de vaststelling van de jaarrekening 2020 en het verlenen van kwijting aan de bestuurders en revisor. Deze bijeenkomst kan opnieuw bekeken [...]

Energiefitsessies

Fluvius biedt, in samenwerking met Dialoog VZW, GRATIS energiefitsessies aan gemeenten aan. Energiehuis DVV Westhoek neemt de taak op zich om de organisatie van deze sessies in 14 gemeenten uit de Westhoek te verwezenlijken. Volgende energiefitsessies staan gepland in: Locatie [...]

Jaarvergadering DVV Westhoek

Op 23 juni 2020 om 18u vond de jaarvergadering van de DVV Westhoek online plaats. Via deze link kan de bijeenkomst opnieuw worden beluisterd. Op de jaarvergadering werd toelichting gegeven bij de activiteiten van DVV Westhoek in 2019, de jaarrekening [...]

Website Sociale Economie Westhoek

Op 8 mei 2019 werd de informatieve website voor bedrijven en lokale besturen www.socialeeconomiewesthoek.be gelanceerd. Sociale Economiepartners zijn van vele markten thuis. Er zijn dan ook verschillende redenen om als bedrijf of gemeente partnerschappen aan te gaan met de [...]

Ik ben een maatwerker!

Nieuwjaarsdag 2019 was een bijzondere dag voor de sociale economie in Vlaanderen. Sinds 1 januari 2019 is er niet langer sprake van beschutte en sociale werkplaatsen, maar spreken we over maatwerkbedrijven. De Vlaamse Regering keurde reeds op 3 juli 2013 [...]

12 REGIO’S IN VLAANDEREN STARTEN LAAGDREMPELIGE JEUGDHULP: 2.400 GEZINNEN GEHOLPEN – 1 GEZIN, 1 PLAN KRIJGT VORM

Brussel, 3 juli 2018. Deze week kregen 12 regionale samenwerkingsverbanden, waaronder 3 samenwerkingsverbanden uit West-Vlaanderen, definitief groen licht om meer hulpverleners in te zetten en te starten met sneller inzetbare en beter afgestemde hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen. [...]

Altijd je UiTPAS op zak!

In de Westhoek is het onmogelijk om je te vervelen. Je kunt er met de hele familie terecht voor concerten, theater, sportbeleving, films, musea, speelpleinwerking en nog veel meer. Je kan nog meer van dat aanbod genieten met de UiTPAS [...]

‘Stronger Combined’

Westhoekoverleg diende op 5 maart 2018 samen met o.m. Antwerpen Management School en Stad Genk in op een nieuwe projectontwikkelingsmogelijkheid 'North Sea Region' voor mobiliteit.  Hoofddoelstelling van het project is het combineren van mobiliteitsoplossingen in een rurale context.  Deze oplossingen [...]

PWA wordt wijk-werken

Vanaf 1 januari 2018 worden de plaatselijk werkgelegenheidsagentschappen of PWA’s in Vlaanderen omgevormd tot ‘wijk-werkenorganisaties’, een beslissing van de Vlaamse Regering. Concreet betekent het dat 17 Westhoekgemeenten, in de schoot van Westhoekoverleg, de keuze maakten om de handen in elkaar [...]

Versterking Jeugdhulp op niveau van de Westhoek: één gezin = één plan.

Het tweede Vlaamse jaarverslag van de jeugdhulp bevestigt de tendensen van een nieuw jeugdhulplandschap: kinderen, jongeren en hun gezinnen maken steeds meer gebruik van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De jeugdhulp schuift dus steeds dichterbij de gezinnen met lange wachtlijsten tot [...]

Verbinding Ieper-Veurne

Streekhuis Westhoek, 17/11/2017 Westhoekoverleg ondersteunt het richtinggevende herinrichtingsvoorstel N8 dat voortvloeit uit participatietraject MOW, mits snelle realisatie van ring rond Diksmuide en aanpassing van de ring van Poperinge. De AV van Westhoekoverleg bekrachtigde op 17 nov. 2017 de voorgestelde herinrichting van de [...]

Regierol Sociale Economie Westhoek werd goedgekeurd.

De aanvraag van de intergemeentelijke samenwerking voor een subsidie voor het opnemen van de regierol op het vlak van de lokale sociale economie voor de periode 2017-2019 werd in mei door Vlaams Minister Homans goedgekeurd. Hierdoor kunnen de Westhoekgemeenten [...]

Regierol Sociale Economie Westhoek goedgekeurd

De aanvraag van de intergemeentelijke samenwerking voor een subsidie voor het opnemen van de regierol op het vlak van de lokale sociale economie voor de periode 2017-2019 werd in mei door Vlaams Minister Homans goedgekeurd. Hierdoor kunnen de Westhoekgemeenten rekenen [...]

Art. 19 – werkweek 2016

Art.19 is terug in 2016! Dit jaar gaat de werkweek opnieuw door in de herfstvakantie! Het thema? RARARA! De locatie mag wel al wereldkundig gemaakt worden: dit jaar trekken we naar Watou! De kostprijs (voor all-in) is 45 euro! Inschrijven [...]

UiTPAS Westhoek is een feit

Streekhuis Westhoek, 7 juli 2016 Woensdag 6 juli maakten minister van Cultuur Sven Gatz en minister van Sport Philippe Muyters bekend dat de Westhoek vanaf 2017 mag starten met de UiTPAS. Diksmuide, Ieper, Poperinge en Zonnebeke vormen de kerngroep van [...]

UiTPAS Westhoek is een feit

Woensdag 6 juli maakten minister van Cultuur Sven Gatz en minister van Sport Philippe Muyters bekend dat de Westhoek vanaf 2017 mag starten met de UiTPAS. Diksmuide, Ieper, Poperinge en Zonnebeke vormen de kerngroep van gemeenten om met deze [...]

Verklaring OCMW voorzitters Westhoek n.a.v. opvang asielzoekers

Koksijde, 11 september 2015 De ocmw voorzitters kwamen deze namiddag (11/09/2015) bijeen in het sociaal huis te Koksijde in het kader van het ocmw voorzittersoverleg van de Westhoek. Afstemming en uitwisseling tussen de 18 ocmw’s stond als hoofdpunt op de [...]

Toonmoment Spin-Off Art.19

Op zaterdagavond 16 mei vond in Ieper het toonmoment Spin-Off Art.19 plaats. De spin-off is een uitloper van de reguliere "art.19-werkweken" zoals we ze kennen sinds 2011. Tijdens dit experiment werden de jongeren en hun eigen ideeën centraal geplaatst: ze [...]

8 Westhoekgemeenten betrokken in 2 Interreg Vb projecten

27 mei 2015 Het afgelopen jaar werd door Westhoekoverleg veel tijd geïnvesteerd in de indiening van twee transnationale projecten (Interreg Vb - Noord West Europa).  Afgelopen maandag 18 mei 2015 werden twee transnationale projecten ingediend waarbij Westhoekgemeenten dankzij Westhoekoverleg betrokken [...]

Lancering Welzijn in de Westhoek

26 maart 2015 Op 24 maart 2015 werd het officiële startschot van Welzijn in de Westhoek gegeven, een nieuw samenwerkingsverband dat sinds 1 januari 2015 wordt opgenomen door het Westhoekoverleg. Een 40-tal vertegenwoordigers vanuit de gemeenten, OCMW's en welzijns- en zorgsector [...]

Voorzitterswissel Westhoekoverleg

12 februari 2015 Westhoekoverleg zette 2015 in onder het nieuwe voorzitterschap van dhr. Toon Vancoillie, burgemeester van Kortemark.  Hiermee volgt hij burgemeester van Poperinge, Christof Dejaegher op. Deze voorzitterswissel gebeurde conform de politieke afspraak die aan het begin van de [...]

Uitwisselingstafel Voordeelpassen

Op vrijdag 12 december nam het Forum Jeugd initiatief om een uitwisselingstafel m.b.t. het gebruik van voordeelpassen in functie van het (o.a. gemeentelijke) vrijetijdsaanbod te organiseren. Op dit overleg werd voornamelijk uitleg verschaft over de verschillende bestaande vormen. Er werd [...]

Geen duurdere energieprijs voor het platteland

22 mei 2014 Westhoekoverleg gekant tegen duurdere energieprijs platteland In de algemene vergadering van het Westhoekoverleg van 16 mei bespraken de burgemeesters van de Westhoek enkele persberichten die in de media verschenen waren naar aanleiding van de jaarvergadering van Eandis [...]

Projectoproep “Kinderen en tieners in de nevelstad”

Vlaanderen is een lappendeken met verkavelingen, woonlinten, pendeldorpen en alleenstaande woningen in het groen. Die verstedelijking en suburbanisatie (de zogenaamde 'nevelstad') heeft een grote impact op het dagelijkse leven van kinderen en tieners, zowel ruimtelijk als sociaal.   Hoe is [...]

Steun voor Vereniging Vlaamse Brandweervrwijlligers

17 januari 2014 De Westhoekburgemeesters spreken hun steun uit voor de oprichting van de Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB). Deze vereniging die in oprichting is sinds eind 2013 is volop leden aan het ronselen onder de 12000 brand weervrijwilligers die ons [...]

Internationaal bezoek in de Westhoek

Op dinsdag 4 december kregen we bezoek van een delegatie medewerkers van het Turkse ministerie voor jeugd- en sport. We werden gecontacteerd door JINT  die internationale uitwisseling en samenwerking van jongeren en jeugdorganisaties stimuleert en ondersteunt. Opzet van de dag was [...]

Inspirerende jeugdtrip naar speelnatuur!

UPDATE - 20.02.2014 >> De resultaten van o.a. dit traject kunt u hier bekijken Rapport_Ijzerboomgaard_participatietraject Op zaterdag 7 december verzamelden zo'n 20-tal geïnteresseerde jongeren uit Diksmuide en ruimere Westhoekregio aan CC 't Kruispunt in Diksmuide. In het kader van het verdere [...]

Succesvolle afsluiter “bestuurlijke strategie Westhoek

Dinsdagavond organiseerde de streekwerking Westhoek een trefmoment voor de nieuwe raadsleden van de Westhoek. De streekwerking – het geheel van diensten van de 18 gemeenten en de provincie die voor de streek actief zijn - maakte van de gelegenheid gebruik [...]

Plattelandsfonds goedgekeurd

Op initiatief van Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Plattelandsbeleid, heeft de Vlaamse regering vandaag het ontwerp van decreet tot vaststelling van de regels inzake de verdeling van het Vlaams Plattelandsfonds - of kortweg het plattelandsfonds – definitief goedgekeurd. [...]

Laatste kans voor het plattelandsfonds

In september 2012 kregen de Vlaamse plattelandsgemeenten te horen dat het plattelandsfonds dat de Vlaamse regering beloofde, opnieuw werd uitgesteld. De budgettaire situatie zou herbekeken worden tijdens de begrotingscontrole van het voorjaar van 2013. Komt er nu eindelijk witte rook? [...]

Nieuwe voorzitter

Deze voormiddag duidde het dagelijks bestuur van Westhoekoverleg Christof Dejaegher aan als nieuwe voorzitter van Westhoekoverleg voor de periode 2013-2014. Christof Dejaegher is burgemeester van Poperinge en volgt hiermee Bernard Heens, gewezen burgemeester van Heuvelland op. Lees meer 1 feb. [...]

Strenge afbakening platteland vereist

De afgelopen maanden besteedden de burgemeesters van de Westhoek herhaaldelijk aandacht aan de voorbereiding van het nieuwe Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020. De huidige programmeerperiode loopt op zijn einde en daarmee het voor de Westhoek bijzonder belangrijke [...]

Plattelandsfonds opnieuw uitgesteld

Na de goedkeuring van het ontwerp van decreet van het plattelandsfonds dit voorjaar was het enthousiasme in de schoot van Westhoekoverleg bijzonder groot. Er werd reeds een start van het broodnodige plattelandsfonds beloofd voor 2013. De armslag van échte plattelandsgemeenten [...]

De jeugd, de toekomst van de Westhoek

Het braindrain-fenomeen in de Westhoek zorgde de afgelopen legislatuur voor een verhoogde beleidsaandacht voor jongeren. De achttien gemeenten, de provincie West-Vlaanderen en Resoc Westhoek bundelden via de streekwerking de krachten om de braindrain op een succesvolle manier te counteren. Zo [...]

Toekomstvisie voor 112 parochiekerken

Op 15 juni ‘12 zette de AV van het Westhoekoverleg het licht op groen voor de verdere gezamenlijke ontwikkeling van ‘een toekomstvisie parochiekerken’. Alle 18 Westhoekgemeenten doen hier aan mee. Lees meer 20 juli '12

17 Gemeenten / één it-raamcontract

Op 29 juni ’12 vondt de eerste stuurgroep van het nieuwe IT-raamcontract plaats te Kortrijk. Dit is meteen het startschot voor een unieke samenwerking van 72 besturen, waarvan 17 Westhoekgemeenten (Enkel Houthulst neemt niet deel), in één IT-raamcontract. Stad Kortrijk [...]

17 Westhoekgemeenten werken samen in één IT-raamcontract

Naar aanleiding van de eerste stuurgroep van het nieuwe IT-raamcontract vindt er op vrijdag a.s. 29 juni op de middag in de Beatrijszaal van het stadhuis te Kortrijk een persmoment plaats. Dit is meteen het startschot voor een unieke samenwerking [...]

Westhoekburgemeesters tevreden met voorontwerp van plattelandsfonds

Het dagelijks bestuur van Westhoekoverleg heeft op 1 juni kennis genomen van de principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering van het Vlaamse plattelandsfonds.  Eindelijk krijgt de Westhoek de erkenning voor de vele waardevolle functies die door plattelandsregio’s worden opgenomen en [...]

Westhoekburgemeester bezorgd om veiligheid kerncentrale Gravelines

De Westhoekburgemeesters werden de afgelopen weken gecontacteerd naar aanleiding van een rapport van Greenpeace omtrent de veiligheid van het nucleaire complex te Gravelines. Dit leidde tot een bespreking van dit rapport op de conferentie van burgemeesters van 11 mei ’12. [...]

Besparingsplannen De Lijn bijgesteld na reactie Westhoekoverleg

Vorige maand lieten de Westhoekburgemeesters aan De Lijn weten niet akkoord te kunnen gaan met de gevolgen van de voorgestelde besparingsplannen. Naar aanleiding hiervan kwam een delegatie van De Lijn West-Vlaanderen langs op de conferentie van burgemeesters voor overleg. Dit [...]

Cultuursubsidies Westhoek in afbouw

Recent werden de preadviezen van de verschillende cultuurcommissies bekend gemaakt voor het toekennen van de Vlaamse cultuursubsidies. De voorlopige uitkomst voor de uitersten van het Vlaamse landsgedeelte zijn bijzonder negatief: zowel in de Westhoek als in de provincie Limburg vallen [...]

Art.19: een Westhoek boordevol jong en creatief talent

Tijdens de tweede week van de paasvakantie neemt Hein Mortier een groep van 25 jongeren tussen de 15 en 20 jaar op kunst-sleeptouw. Sinds januari worden de deelnemers betrokken bij wat in Reningelst het hoogtepunt van het project Art.19 moet [...]

Naar een brandweerzone voor de Westhoek

De brandweerhervorming zit wellicht in de laatste rechte lijn, met een rechtspersoonlijkheid voor de brandweerzones vanaf (waarschijnlijk) 2013. Er werd heel wat studiewerk en initiatieven genomen om de Westhoekzone op een adequate manier te laten samenwerken. Reeds in 2008 werd [...]

De start van het plattelandsfonds opnieuw uitgesteld

Toen de Vlaamse regering van start ging in 2009, was het Vlaamse platteland hoopvol. Het regeerakkoord stelde een 'projectmatig' plattelandsfonds in het vooruitzicht. De vorige Vlaamse regering had werk gemaakt van het 'bestuderen' van de problematieken van het platteland (onder [...]

Westhoekoverleg beslist om verder te investeren in jeugd.

Naar aanleiding van de studie “Blijven of wijken. De betrokkenheid van jongeren in de Westhoek op hun omgeving” (2007), werd een Impulsprogramma “Jeugd in de Westhoek” ontwikkeld. Uit deze studie bleek dat jongeren, ondanks hun intentie om in de Westhoek [...]

Naar een Vlaamse plattelandsfonds in het najaar van 2011?

Op de laatste bijeenkomst van de Westhoekburgemeesters voor de zomermaanden werd de ontwikkeling van een Vlaams plattelandsfonds besproken. In het Vlaamse regeerakkoord wordt er opdracht gegeven aan de Vlaamse regering - en in het bijzonder aan de minister bevoegd voor [...]

Welke toekomst voor het deeltijds onderwijs in de Westhoek?

De organisatie van het deeltijds kunstonderwijs in de Westhoek als meest uitgestrekte Vlaamse plattelandsregio staat voor een aantal bijzondere uitdagingen. Sinds jaar en dag wordt dit onderwijs reeds aangeboden in de Westhoek door de onderwijsinstellingen in de kleinstedelijke centra Diksmuide, [...]

Naar een bestuurlijke strategie voor de Westhoek

De Westhoek analyseert zichzelf In het voorjaar van 2010 gaf het Westhoekoverleg opdracht tot het opstarten van een begeleidingsproces “bestuurlijke strategie Westhoek”. Dit gebeurde in samenwerking met wvi, de provincie West-Vlaanderen, resoc Westhoek en leader. De bedoeling van dit begeleidingsproces [...]

De toekomst van de dienstverlening van Bpost in de Westhoek

Naar aanleiding van een aantal wijzigingen in de dienstverlening van Bpost in Diksmuide, kwam onverwacht de toekomst van de dienstverlening van Bpost in de Westhoek vrijdag j.l. op de agenda van het Westhoekoverleg te staan. Met de evolutie van de [...]

De Westhoek: een huis met vele kamers

In september 2010 werd werk gemaakt van een sociaalgeografische analyse van de Westhoek door Prof. Dr. Maarten Loopmans en Valerie Decraene van het departement geografie van de KUL. Deze analyse werd begin maart 2011 afgerond en het wetenschappelijke eindrapport kan [...]

Landbouwwegen in de Westhoek: een grote uitdaging voor de gemeenten

Vaststelling: landbouwwegen onderhouden en inrichten is een grote uitdaging Sinds meerdere jaren staat het beheer van de landbouwwegen hoog op de agenda van het Westhoekoverleg. In het verleden bracht Westhoekoverleg meermaals de verantwoordelijken voor de technische diensten van de 18 [...]

Naar een bestuurlijke strategie voor de Westhoek?

De burgemeesters van de Westhoek kwamen op vrijdag 21 januari voor de eerste keer dit jaar bijeen in hun vernieuwde samenstelling. De burgemeester van Kortemark gaf begin dit jaar de sjerp door aan zijn opvolger Toon Vancoillie, die nu namens [...]

Standpunt Westhoek m.b.t. de interne staatshervorming

Het Groenboek is een werkdocument met een aantal correcte analyses van bestuurlijke problemen in Vlaanderen. Wat betreft de voorgestelde oplossingen, hebben het Westhoekoverleg en RESOC Westhoek de indruk dat er voorbij wordt gegaan aan bestaande oplossingen. De beide instanties pleiten [...]

De frontstreek van de Westhoek werelderfgoed?

Op de laatste conferentie van burgemeesters van de 18 gemeenten van de Westhoek werd er tijd uitgetrokken voor de plannen van de Vlaamse overheid om (stukken van) de frontstreek in de Westhoek te laten erkennen als UNESCO-werelderfgoed. Op de website [...]

Inzetten op jongeren in de Westhoek

Reeds meerdere jaren zet het Westhoekoverleg samen met de provincie West-Vlaanderen in op jongeren. Sinds 1 april 2009 werd deze inzet geïntensiveerd door het aanstellen van een streekwerker jeugd voor de Westhoek. Deze streekwerker “beschikt” over een financiële enveloppe om [...]

Landbouwwegen, besparingen De Lijn, en versnelling investeringsprojecten

Op de conferentie van burgemeesters van de 18 Westhoekgemeenten stonden er deze voormiddag een drietal thema's centraal: 1/ landbouwwegen; 2/ De Lijn; 3/ Versnelling maatschappelijk belangrijke investeringsprojecten. Een tweetal jaar geleden diende de VLM een project “Landbouwwegen in de Westhoek” [...]

Ga naar de bovenkant